Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd informacji ze spółek

i2 Development odnotowało 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 30,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park rozpoczyna budowę flagowej wielofunkcyjnej inwestycji rozrywkowo-usługowo-biurowej ArtN w Warszawie, podała spółka. Obecnie grupa jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy (GW), który zostanie wyłoniony do końca roku. Budowa potrwa 3 lata i zakończy się w IV kw. 2020 roku.

Solar Company odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea Serwis dostarczy i uruchomi w Szczecinie pierwsze miejskie ładowarki pojazdów elektrycznych. Spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Trzy stacje szybkiego ładowania pojawią się w mieście w I kw. 2018 r., podała spółka.

Bank BGŻ BNP Paribas podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring (BGŻ BNPP Faktoring) na rzecz francuskiej BNP Paribas S.A., swojego akcjonariusza większościowego, za 10,41 mln zł, podał bank.

mBank nie jest już zainteresowany przejęciem Deutsche Bank Polska, natomiast Idea Bank nie pasuje do modelu biznesowego mBanku, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego.

Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii B obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka.

Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu - dyrektora generalnego Apatora z dniem 15 listopada 2017 r., podała spółka. Na jego miejsce rada nadzorcza powołała Mirosława Klepackiego.

Selvita planuje, że do czasu zakończenia programu inwestycyjnego, o wartości 360 mln zł, który będzie realizowany do 2021 roku nie będzie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.

Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczyna działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC), podała TGE. Dzięki zastosowaniu przez TGE nowej technologii, systemu informatycznego SAPRI, dostarczonego przez firmę Nasdaq, do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, TGE znajdzie się w nielicznej grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na rynku usług giełdowych rynku dnia następnego.

ES-System z optymizmem patrzy na perspektywę wyników w IV kw. 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System przeznaczy na inwestycje co najmniej ok. 4 mln zł w tym roku. Część planowanych na ten rok inwestycji zostanie przeniesiona na rok 2018, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Selvita ocenia, że szanse na przeprowadzenie wtórnej emisji akcji (SPO) o wartości do 140 mln zł jeszcze w tym roku są bardzo niewielkie. Spółka przygotowuje obecnie odpowiedź dla amerykańskiej FDA i czeka na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.

Zarząd Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2017 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, czyli 0,35 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Frederic Guichard został powołany na prezesa Żywiec Zdrój, poinformowała spółka. Frederic Guichard zastąpił Fabrizio Gavelli, który objął stanowisko dyrektora generalnego w Nutricia w Mediolanie, dodano.

KGHM Polska Miedź wykona plan inwestycji rzeczowych w 2017 r. i może zwiększyć nakłady planowane do realizacji w Polsce w kolejnych latach, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Synektik podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie realizacji projektu "Platforma Evolution", poinformowała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 3 023 971,20 zł, a wydatki kwalifikowane to 2,985 mln zł, dodano.

KGHM zakłada możliwość wypłaty dywidendy za 2017 r., poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

KGHM Polska Miedź zakłada, że może osiągnąć przychody w wysokości ok. 20 mld zł przychodów w tym roku, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Grupa Hollywood, która jeszcze w br. może przenieść się z NewConnect na główny parkiet GPW, spodziewa się kontynuacji pozytywnych tendencji, zapoczątkowanych w III kw. br. i docelowo oczekuje powrotu rentowności EBITDA do poziomu ponad 20%, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Tomasz Mika.

Echo Investment podpisało z Eiffage Polska Budownictwo (EPB) umowę generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkaniowych (B i C) w Browarach Warszawskich za 79 mln zł netto, podała spółka.

LUG podpisał z Cisco umowę Solution Technology Integrator i ogłosił współpracę biznesową na rzecz stworzenia wiodącej pozycji w obszarze usług smart city, poinformowała spółka.

P.A. Nova negocjuje z "siecią wchodzącą do Polski" umowy najmu powierzchni w 6 swoich obiektach handlowych, poinformowała wiceprezes Ewa Bobkowska.

LPP nadal zakłada, że wydatki związane z siecią wyniosą 1,5 mld zł do 2020 r. Na kwotę tą składają się zarówno nowe inwestycje jak i koszty związane m.in. z przebudową istniejących placówek, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

P.A. Nova zamierza wzmocnić wizerunek i rozpoznawalność swojej marki oraz rozważa skoncentrowanie się na wybranych, kluczowych segmentach działalności, wynika z wypowiedzi powołanego w październiku prezesa Piotra Korka, poprzednio członka zarządu Tesco na Europę Centralną. Na nową strategię spółka "daje sobie kilkanaście miesięcy".

Wielton pracuje nad powołaniem dla całej grupy struktury, której zadaniem będzie odkup używanych naczep i przyczep, co docelowo pozwoli spółce zwiększyć potencjał sprzedażowy nowych produktów, poinformował ISBnews prezes Mariusz Golec. Spółka liczy, że rynkiem zbytu na skupiony asortyment będzie m.in. Afryka, w której Wielton jest coraz bardziej widoczny.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłaci w tym roku dywidendę na akcję wyższą od ubiegłorocznej, poinformował prezes Paweł Surówka.

BSC Drukarnia Opakowań zatwierdziła program inwestycyjny na 2018 r. na kwotę prawie 46 mln zł, co w połączeniu ze spodziewanymi wydatkami inwestycyjnymi w 2017 r. w kwocie ok. 9 mln zł daje blisko 55 mln zł wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2018, poinformowała spółka.

Gobarto liczy, że w kolejnych miesiącach, pomimo coraz bardziej widocznego trendu spadkowego cen żywca wieprzowego, utrzyma dotychczasową, wysoką dynamikę wzrostu przychodów oraz zysku, poinformował prezes Dariusz Formela.

Ursus liczy, że produkcja seryjna auta elektrycznego ELVI może ruszyć w II kw. 2018 r., poinformowała spółka.

P.A. Nova spodziewa się poprawy wyniku netto w 2017 r. w ujęciu rok do roku, poinformował wiceprezes Tomasz Janik.

Grupa Masterlease planuje w IV kw. 2017 roku przeprowadzić emisję zabezpieczonych obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych o wartości 200 mln zł, poinformowała spółka.

Realizacja planu rocznego przez Grupę Masterlease na poziomie 11 tys. dostaw pozostaje niezagrożona, poinformował wiceprezes Konrad Karpowicz.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zaprezentuje 9 stycznia przyszłego roku aktualizację strategii pn. "Nowe PZU - strategiczne kierunki zmian największej grupie finanowej w Europie Środkowo-Wschodniej", poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka.

Krzysztof Tomczyk zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu TXM, poinformowała spółka. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Jego obowiązki przejęli pozostali członkowie obecnie funkcjonującego zarządu.

Unified Factory podjął decyzję o obniżeniu poziomu wydatków inwestycyjnych związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu - do kwoty 15 mln zł, podała spółka. Planuje program emisji obligacji do łącznie 25 mln zł.

Atende zakłada, że z dużym prawdopodobieństwem wypracuje w tym roku zysk operacyjny na poziomie porównywalnym r/r, podała spółka.

Prime Minerals odnotowało 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory odnotowało 5,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2017 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCM odnotowało 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku po przekształceniu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź szacuje, że jego produkcja miedzi elektrolitycznej będzie o ok. 22 tys. ton niższa w tym roku, podała spółka. Produkcja molibdenu w Sierra Gorda może być natomiast niższa o 4 mln funtów.

KGHM Polska Miedź zakłada, że nakłady kapitałowe nie przekroczą 510 mln zł w 2017 r. wobec planowanych wcześniej 1,02 mld zł, podała spółka.

Selvita odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Merlin Group odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Best podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 600 tys. obligacji serii T1 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł, poinformowała spółka.

CDRL odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity i Sygnity International oraz ING Bank Śląski, Deutsche Bank Polska, a także obligatariusze posiadający łącznie ok. 99 % obligacji serii 1/2014, zawarły drugą umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. Okres na uzgodnienie porozumienia wydłużono do 15 grudnia.

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki.

ES-System odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 13,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mostostal Zabrze miał 185,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Vistula Group i Bytom w sprawie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, podały Vistula Group i Bytom w odrębnych komunikatach. Vistula ocenia, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r.

Vistula Group liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w 2017 r. oraz mniejszy niż oczekiwano wcześniej spadek marzy brutto - o 0,5 pkt proc., podała spółka. Planowane wydatki inwestycyjne w całym 2017 r. mają wynieść ok. 17 mln zł, a w 2018 r. - ok. 20 mln zł.

Bloober Team odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 1,29 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media odnotowały 0,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 5,93 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group odnotowała 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 649 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 6,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 1,89 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 13,3 mln zł jednostkowego zysku w III kw. 2017 r. wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin odnotował 0,05 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 36,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 32,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja odnotowała 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.