Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Synthos przeprowadził testy na utratę wartości aktywów instalacji do wytwarzania kauczuków typu SSBR w Oświęcimiu, poinformowała spółka. Wpływ wartości odpisu na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. 2017 roku wynosi 119 mln zł.

"Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz przewidywań co do perspektyw produkcji i sprzedaży kauczuków SSBR i LiBR z instalacji uruchomionej w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu w trzecim kwartale 2015 r. zarząd spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie inwestycji oraz w pierwszych latach funkcjonowania poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych w najbliższym czasie. Proces dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej wydłuża się ze względu na konkurencję rynkową, słaby popyt na rynkach dalekowschodnich oraz czas uzyskiwania akceptacji klientów. Równocześnie marże odbiegają od poziomu pozwalającego uzyskać zakładany zwrot z inwestycji" - czytamy w komunikacie.

W okresie od rozpoczęcia projektu miało miejsce istotne zmniejszenie popytu i spadek cen produktów standardowych SSBR. Spółka realizuje prace wdrożeniowe dla nowych asortymentów, a rozwijane produkty są obecnie w procesach badania i homologacji u wiodących producentów opon. W związku z brakiem walidacji testowanych produktów, zarząd nie może zagwarantować, że tempo prac wdrożeniowych pozwoli w krótkim czasie istotnie podnieść wykorzystanie zdolności produkcyjnych, podano również.

Spółka zaznaczyła, że pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie istotnych nakładów na środki trwałe. W konsekwencji powyższego zidentyfikowano przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów na 30 września 2017 roku.

Dla celów przeprowadzonych testów, wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa do produkcji kauczuków rozpuszczalnikowych w Oświęcimiu, zgodnie z MSR 36 ? Utrata wartości aktywów, podano także.

"Na etapie założeń do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów, zgodnie z MSR 36 - utrata wartości aktywów, rozważano zasadność oraz faktyczną możliwość oszacowania wartości godziwej oraz wartości użytkowej poszczególnych aktywów. Wycena wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia nie jest możliwa ze względu na brak podstaw do wiarygodnego szacunku ceny, po której odbyłaby się transakcja sprzedaży analizowanych aktywów. W rezultacie przyjęto, iż najlepszym odzwierciedleniem wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów jest ich wartość użytkowa, zgodnie z zapisami MSR 36.20" - czytamy dalej.

Model wyceny został przygotowany na podstawie analizy średnioterminowej w okresie 2017- 2027 z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Prognozowane przepływy pieniężne dyskontowane były do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej wynoszącej 8,5%, z uwzględnieniem skutków opodatkowania, odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka typowe dla analizowanego ośrodka generującego przepływy pieniężne, podano również.

Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku wynosi 119 mln zł, podsumowano.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem