Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,49 mln zł wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,2 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 235,53 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Stalprofil S.A. osiągnęła w III kwartale 2017 r. korzystne wyniki finansowe będące pochodną dobrej sytuacji rynkowej zarówno w segmencie stalowym, jak i w segmencie infrastruktury, w tym głównie w jego części związanej ze sprzedażą izolowanych rur stalowych. Grupa w III kwartale 2017 r. sprzedała prawie 61 tys. ton wyrobów hutniczych, tj. o 32% więcej r/r. Zrealizowany wolumen sprzedaży Grupa zawdzięcza swojej aktywności rynkowej, szerokiej ofercie asortymentowej i wydajnej infrastrukturze logistycznej zarówno na składzie handlowym w Katowicach, jak i na zmodernizowanym składzie w Dąbrowie Górniczej. Oba składy dysponują obecnie nowoczesnym zapleczem logistycznym i dzięki temu mają duże zdolności przeładunkowe i możliwość oferowania szerokiej gamy towarów. Dobre wyniki uzyskała również działająca w tym segmencie spółka zależna KOLB sp. z o.o. W III kwartale 2017 r. sprzedała 887 ton konstrukcji stalowych, tj. o 105% więcej r/r." - czytamy w raporcie.

Z kolei w segmencie infrastruktury kontynuowane było wyraźne ożywienie w zakresie sprzedaży rur izolowanych, zapoczątkowane w II półroczu 2016 r. Pomimo znacznego obłożenia produkcji, w III kwartale 2017 r. Grupa sprzedała o 4% izolacji mniej niż w III kwartale 2016 r. Spadek ten wynika z harmonogramu dostaw realizowanych umów, a także z występujących przesunięć pomiędzy terminami rozstrzygnięć przetargów na dostawy rur i wykonawstwo gazociągów, co skutkuje przesunięciem terminu odbioru rur przez zamawiającego, podano także.

Segment stalowy osiągnął III kw. 2017r. 16 486 tys. zł wyniku brutto na sprzedaży, w porównaniu do 9 794 tys. zł w III kw. 2016 r. tj. więcej o 68% r/r.

"W III kw. 2017 r. segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów odnotował spadek sprzedaży w stosunku do porównywalnego kwartału 2016 r. zarówno w przychodach ze sprzedaży rur izolowanych, jak i z budowy gazociągów (łącznie o 25%). Jednakże narastająco za 9 miesięcy br. segment wykazuje ok. 45% wzrost przychodów r/r. Na tak pozytywny wynik segmentu główny wpływ miały wyniki spółki Izostal S.A., która oferując wysokiej jakości, innowacyjne produkty, na bieżąco pozyskuje portfel znaczących zamówień, w tym głównie na dostawy rur izolowanych dla OGP Gaz-System S.A. Niższy poziom przychodów segmentu infrastruktury w minionym kwartale wynikał głównie z przyjętego harmonogramu dostaw rur dla OGP Gaz-System S.A" - czytamy dalej.

Segment infrastruktury osiągnął III kw. 2017r. 8 456 tys. zł wyniku brutto na sprzedaży, w porównaniu do 5 662 tys. zł w III kw. 2016 r., tj. wyższy o 49% r/r. Spółka podała, że nastąpiło istotne polepszenie wyniku z działalności operacyjnej Grupy, który za III kw. 2017 r. wyniósł 12 491 tys. zł, w porównaniu do straty operacyjnej (-9 325) tys. zł w III kw. 2016 r. Bezpośredni wpływ na taką sytuację miała prowadzona do końca 2016 r. restrukturyzacja spółki ZRUG Zabrze S.A., działającej obecnie jako Oddział Stalprofilu w Zabrzu.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 15,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 849,94 mln zł w porównaniu z 596,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 12,56 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.