Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Projprzem odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Mostostalu Zabrze, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 414,9 mln zł, poinformowała spółka.

Mostostal Zabrze odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na X-Trade Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych, poinformował spółka.

Zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących 11,63% udziału w kapitale zakładowym i w głosach, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w przypadku ogłoszenia wezwania przez K-Holding S.p.A. podał Gekoplast.

J.W. Construction Holding wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 94 mln zł, poinformowała spółka.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wybrał ofertę konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to 734,85 mln zł netto, a Budimex ma 95% udział w konsorcjum, dodano.

Marvipol rozpoczyna sprzedaż 39 apartamentów w projekcie Cascade Residence na warszawskim Mokotowie, o łącznej powierzchni użytkowej 3,6 tys. m2. Budowa ma rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 r., a jej zakończenie planowane jest na połowę 2019 r., podał Marvipol.

Całkowity koszt dostosowania instalacji JSW Koks z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do konkluzji BAT, obejmujący również przygotowania do przyszłych inwestycji wyniesie około 65 mln zł, poinformował prezes Janusz Adamczyk.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kończy badanie spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i jest gotowa przeznaczyć na tę akwizycję ok. 200-300 mln zł, poinformował p.o. prezesa JSW Daniel Ozon.

Oferta Budimeksu została wybrana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego, poinformowała spółka. Wartości oferty to 28,77 mln zł netto.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w przyszłym tygodniu ma wybrać towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), które będzie zarządzać Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ), który powoła JSW, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Fundusz ma pełnić rolę stabilizacyjną dla spółki w przypadku gorszej koniunktury, dodał.

PKN Orlen spodziewa się, że spółka zależna Orlen Lietuva odnotuje w tym roku wynik EBITDA porównywalny do zeszłorocznych 300 mln euro, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński. Spółka podtrzymuje też zainteresowanie wejściem na nowe rynki z segmentem detalicznym.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważa przeprowadzenie emisji obligacji denominowanych w dolarach na rynku amerykańskim o wartości 500 mln USD, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

Zarząd Dom Development (DD) zdecydował o uruchomienie programu emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 400 mln zł, podała spółka. Limit programu ma charakter odnawialny.

Nakłady na inwestycje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w kolejnych latach będą przekraczać 1 mld zł, a w 2018 r. powinny wynieść 1,3 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2017, ale decyzje podejmie po I kw. 2018 r., poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

PKN Orlen nie ma planu sprzedaży Anwilu i chce zostać istotnym graczem w polskiej chemii, zadeklarował prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński.

PBG zakończyło przed zakładanym terminem budowę kopalni ropy naftowej w Radoszynie (lubuskie), poinformowała spółka. To kolejna kopalnia zrealizowana przez Grupę PBG dla PGNiG. Zakładana wydajność kopalni to produkcja 80 ton ropy na dobę i 615 Nm3 gazu na godzinę.

Alumetal planuje uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w Gorzycach w I połowie 2018 r. i liczy również na zwiększenie kontrybucji ze strony zakładu na Węgrzech, gdzie następuje zwiększenie mocy produkcyjnych, wynika z wypowiedzi prezesa Szymona Adamczyka.

Alumetal uważa, że planowane w ramach nowego programu opcji menedżerskiej uzyskanie 117,4 mln zł EBITDA i 86,2 mln zł znormalizowanego zysku netto w 2018 r. jest celem ambitnym, ale realnym do zrealizowania, wynika z wypowiedzi prezesa Szymona Adamczyka.

Grupa Open Finance otworzy 25 placówek franczyzowych w 2018 r. Będą one obejmowały 3 marki: największego pośrednika finansowego Open Finance, pośrednika nieruchomościowego Home Broker oraz brokera ubezpieczeniowego Open Brokers. Pierwsze oddziały franczyzowe zostaną uruchomione pod koniec stycznia przyszłego roku, a w perspektywie 5-letniej ma ich być docelowo 150, podał Open Finance.

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 111 mieszkań w ramach IV etapu osiedla Panoramika w Szczecinie, poinformowała spółka. W pierwszych trzech etapach Panoramiki sprzedano już ponad 85% mieszkań, a w przyszłym roku Ronson planuje uruchomić tam kolejną inwestycję.

Awbud podpisał z Vista Development umowę na ukończenie realizacji II etapu osiedla Nowa Papiernia we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto, poinformowała spółka.

Mostostal Warszawa podpisał z Libra Business Centre II umowę o roboty budowlane na budynek biurowy pod roboczą nazwą Libra Business Centre II w Warszawie za 38,8 mln zł netto, poinformowała spółka.

Stalprofil odnotował 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMC odnotowało 27,77 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 17,12 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bloober Team podpisał z DJ2 Entertainment umowę-memo, na podstawie której DJ2 Entertainment będzie podejmować działania producenckie w celu stworzenia produktów franczyzowych związanych z grą "Layers of Fear", poinformowała spółka.

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, zawarł z Ireneuszem Sękiem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji, w ramach której Fit Invest 2 stycznia 2018 r. nabędzie prawo 33,94% akcji spółki Fabryka Formy za 12 mln zł, podał Benefit Systems.

Unibep podpisał z Mill-Yon Gdańsk (spółka wchodząca w skład międzynarodowego holdingu ILDC) umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu wynosi 54 mln zł netto.

Action w restrukturyzacji przystąpiło do prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji swych zobowiązań finansowych w celu ich prezentacji wierzycielom, podała spółka.

PCC Exol odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ramach opracowywanej obecnie strategii na lata 2017-2030 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie chciała założyć m.in. zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 roku oraz stabilizację produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 360,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 139 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem