Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Fabryka Biznesu ? właściciel Galerii Handlowej Sukcesja w Łodzi ? złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbudu. Spółka uważa wniosek za bezzasadny i będący próbą uniknięcia zapłaty należnego jej wynagrodzenia, podał Mirbud.

'"4 października 2017 r. emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Dariusza Jędrzejewskiego w sprawie z wniosku Fabryki Biznesu Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości" ? czytamy w opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Mirbudu uważa, że złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jest bezzasadny, a wierzytelność stanowiąca podstawę tego wniosku nie istnieje i została wykreowana wyłącznie na potrzeby złożonego wniosku.

"Wniosek ten został złożony przez Fabrykę Biznesu Sp. z o.o. wyłącznie w złej wierze" ? podkreślono.

Spółka wskazałam, że tymczasowy nadzorca sądowy potwierdził, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż wierzytelności będące podstawą wniosku Fabryki Biznesu są sporne, zaś sam spór zaistniał pomiędzy stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

"Odnosząc się do kondycji finansowej spółki, tymczasowy nadzorca sądowy w sporządzonym sprawozdaniu stwierdził, że: cyt.: 'zdaniem tymczasowego nadzorcy sądowego nie jest spełniona przesłanka niewypłacalności wynikająca z art.11 ust 1a. prawa upadłościowego.(...)' a także jak podsumowuje dalej: '(...) sytuacja finansowa Mirbud S.A. jest dobra (spółka posiada zdolność kredytową, nie ma zajętych rachunków, obsługuje na bieżąco udzielone wielomilionowe kredyty). Spółka również nie posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz nie zalega w podatkach. (...) dane wskazują niewątpliwie, że przesłanka niewypłacalności wynikająca z art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego również nie jest spełniona (?) Uwzględniając obecny stan finansowy spółki oraz perspektywy dalszej jej działalności m.in. z uwagi na posiadany portfel zamówień oraz obecną koniunkturę na rynku usług budowlanym nie istnieje zagrożenie utraty przez Mirbud S.A. zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie'" ? podano także.

Zdaniem zarządu Mirbudu, wniosek Fabryki Biznesu to reakcja na wniosek o ogłoszenie upadłości tejże złożony lipca 2017 r. przez Mirbud i innych wierzycieli. Stanowi on zatem próbę uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane w 2015 r. prace.

"Zarząd Mirbud S.A. nie widzi ryzyka dla bieżącej działalności operacyjnej, jak i stabilności finansowej spółki, która posiada portfel zleceń na poziomie 550 mln zł, a także na bieżąco pozyskuje nowe rentowne kontrakty. Mirbud S.A. tylko w październiku br. podpisał umowy na realizację inwestycji o wartości 55 940 000 zł brutto" ? podsumowano.

Po wydaniu orzeczenia oddalającego złożony wniosek Mirbud zamierza podjąć kroki prawne w celu dochodzenia naprawienia powstałej szkody.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.