Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 3,5 pkt proc. r/r i wyniosła 126,3% na koniec 2016 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB 8 zwiększyła się o 3,5 pkt proc. i na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 126,3%. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim poziomem" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r."

W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 157,9%, Węgier - 127,2%, zaś strefy euro - 486,6%.

"Na koniec 2016 r. aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wyniosły 2,34 bln zł, tj. były o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów banków komercyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. W niewielkim stopniu wzrosły aktywa zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Znacznie spadły natomiast aktywa domów maklerskich (o 18%) oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - o 8,1%" - czytamy dalej.

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 548,2 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających - 158,2 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - 11,3 mld zł, zakładów ubezpieczeń - 185,4 mld zł, funduszy inwestycyjnych - 275,4 mld zł, otwartych funduszy emerytalnych - 153,4 mld zł, podmiotów maklerskich - 6,2 mld zł, podał bank centralny.

"W strukturze aktywów sektora bankowego w Polsce dominujący udział miały nadal należności od sektora niefinansowego, w zdecydowanej większości od rezydentów (98,8%). Rok 2016 przyniósł bardziej zauważalne zmiany struktury aktywów niż w okresie 2012-2015 - istotnie wzrosły wartość i udział papierów wartościowych w sumie bilansowej, które stanowią drugą co do wartości pozycję aktywów sektora bankowego. Niski udział portfela handlowego (klasyfikowanego jako aktywa przeznaczone do obrotu) w sumie aktywów stanowi odzwierciedlenie tradycyjnego modelu działalności sektora bankowego w Polsce - w 2016 r. wyniósł on około 2%" - napisano też w materiale.

Należności od sektora niefinansowego (z wyłączeniem instrumentów dłużnych) stanowiły 55,8% sumy bilansowej banków w 2016 r. wobec 56,4% rok wcześniej.

"Kapitalizacja polskiego rynku akcji wzrosła nieznacznie w 2016 r. do 1 bln 125,5 mld zł. Rynek utrzymał swoje znaczenie w regionie. Po raz pierwszy od 2003 r. spadła jednak liczba spółek, których akcje znajdowały się w obrocie zorganizowanym. Płynność krajowego rynku akcji była w dalszym ciągu niska w porównaniu z giełdami krajów rozwiniętych" - czytamy dalej w raporcie.

W przypadku Polski kapitalizacja spółek krajowych w relacji do PKB wzrosła w 2016 r. do 30,6% z 29,2% rok wcześniej. W przypadku Czech relacja ta wyniosła w ub.r. 12,6% (wobec 14,1% w 2015 r.), na Węgrzech - 18,9% (wobec 14,9% rok wcześniej), zaś w strefie euro - 66% (wobec 65,1% rok wcześniej), podał bank centralny.

Obserwowano spadek udziału nierezydentów w kapitalizacji GPW, który na koniec 2016 r. wyniósł 41,5%. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 11,4%, co wynikało przede wszystkim z czynników zewnętrznych, podał też NBP.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem