Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przejął zarządzanie funduszem Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po spełnieniu się warunku zawieszającego, poinformował fundusz.

Rank Progress odnotował 0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd zarejestrował połączenie spółek w grupie kapitałowej Action, co oznacza, że spółka może wkroczyć na ostatnią prostą w procesie restrukturyzacji biznesu, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Handlowy bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kredyt Inkaso sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000 zł, podała Komisja.

Feerum otrzymało informację o zakończeniu procesu ratyfikacji umowy pomiędzy tanzańską National Food Reserve Agency (NFRA) a Feerum, prowadzonego przez rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski. Umowa przewiduje wybudowanie pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację już istniejących obiektów magazynowych w Tanzanii, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Getin Noble Bank (GNB) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

PKO Bank Polski ocenia, że po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanym z hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, podał bank.

QubicGames podpisał z firmą Scalac umowę licencyjno-wydawniczą na wprowadzenie gry "Jumping Joe!", na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

Newag podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych spółki związanych z procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie, podała spółka. W ramach przeglądu zamierza prowadzić rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR).

Piotr Muszyński złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa Orange Polska ds. strategii i transformacji ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych, podała spółka.

Mercator Medical oczekuje w IV kwartale br. wyższego zysku netto w ujęciu kwartalnym oraz rok do roku. Spółka widzi przestrzeń do poprawy rentowności EBITDA, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka.

Ze względu na projekty inwestycyjne, które Mercator Medical prowadzi w br. roku oraz plan poprawy wskaźnika długu do EBITDA, zarząd będzie rekomendował pozostawienie zysku netto za br. w spółce, wynika ze słów wiceprezesa Witold Kruszewskiego.

Ze względu na projekty inwestycyjne, które Mercator Medical prowadzi w br. roku oraz plan poprawy wskaźnika długu do EBITDA, zarząd będzie rekomendował pozostawienie zysku netto za br. w spółce, wynika ze słów wiceprezesa Witold Kruszewskiego.

Elemental Holding planuje zrealizować dwuetapowy plan inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln euro w ciągu trzech lat, podała spółka.

Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, poinformowała spółka.

Infoscan rozpoczął we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku badania kohortowe diagnozujące bezdech senny, poinformowała spółka. Pierwszy etap badań zakończy się w tym roku i obejmie 150 osób, dodano.

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie 215 lokali w ramach etapów IIa oraz IVb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście, poinformowała spółka. Grupa jest w trakcie przekazywania lokali, co umożliwi ich rozpoznanie w wyniku 2017 roku.

Getin Noble Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,72 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.

Maxima Grupe ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczną się 14 grudnia i będą trwać do 21 lutego 2018 r.

Działalność rozpoczął program Polski Inkubator Gier (PIG), poinformował QubicGames. Będzie to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które umożliwi niezależnym zespołom, a nawet pojedynczym osobom zaangażowanym w gamedev, tworzenie komercyjnych gier na komputery PC/Mac, konsole, w tym najnowszą konsolę Nintendo Switch, oraz urządzenia mobilne z systemem iOS/Android, a w kolejnym kroku, wraz z inwestorami, stworzenie komercyjnych podmiotów z własnym portfolio wydawniczym i sprawdzonym zespołem developerskim.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku BGŻ BNP Paribas zysku netto, wypracowanego I półroczu 2017 r. w kwocie 130,03 mln zł, podała instytucja.

Emperia Holding podpisała umowę inwestycyjną z Maxima Grupe, w której Maxima zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii po cenie nie niższej niż 100 zł za akcję, podała spółka.

Qumak odnotował 10,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem