Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Pomimo niekorzystnych wyników finansowych, średni wskaźnik płynności szpitali poprawia się z roku na rok dzięki spadającemu udziałowi zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku wydatki na leczenie szpitalne mają wzrosną o 15%, ale szpitale będą musiały stawić czoła rosnącym kosztom pracy oraz usług firm zewnętrznych, ocenili przedstawiciele Magellana, komentując raport "Kondycja SPZOZ w 2016. Podsumowanie analizy".

Dodatni wynik netto w 2016 roku osiągnęło 60% szpitali wobec 63% rok wcześniej. Na pogorszenie sytuacji szpitali wskazuje również wskaźnik na poziomie rentowności procedur ? 24% wobec 27% w 2015 roku.

"Ta sytuacja [wynik netto] jest niemal niezmienna od 2012 roku, kiedy nastąpiła zmiana zasad księgowania przychodów przez szpitale. Od tego czasu status quo na poziomie ok. 60% podmiotów z dodatnim wynikiem utrzymuje się. Odwrotną sytuację mamy, jeśli chodzi o rentowność procedur - 3/4 szpitali na tym traci, bo koszty są wyższe niż to, co szpitale otrzymują z NFZ. Średnio na realizacji procedur szpital traci ok. 6%" - powiedział dyrektor ds. rozwoju Magellana Zbigniew Wiatr podczas konferencji prasowej.

Z analizy wyników finansowych szpitali wynika, że są one nierentowne już na poziomie procedur generują stratę 5,5%. Jednym z głównych problemów jest niedofinansowanie sektora ochrony zdrowia - same szpitale bowiem potrzebują już teraz dodatkowo ok. 2 mld zł.

Średnia rentowność procedur szpitali pozostawała na niezmienionym r/r niskim poziomie i wyniosła -5,8% w 2016 r.

Kolejny rok utrzymuje się trend zmniejszania przez szpitale zobowiązań wymagalnych przy jednoczesnym wzroście zobowiązań ogółem. Obecnie szpitale korzystają z taniego pieniądza na rynku finansowym i stosują taktykę "ucieczki w przód", zamieniając zobowiązania wymagalne na niewymagalne z dłuższym terminem zapadalności - w efekcie poprawia się płynność bieżąca szpitali.

Zobowiązania wymagalne szpitali wyniosły 15,2% zobowiązań ogółem w 2016 r. wobec 17,5% rok wcześniej i 19,5% w 2014 r.

"Szpitale szybciej płacą dostawcą za zobowiązania, a przyczyna jest jedna - poczuły, że mogą korzystać z pieniędzy, które oferuje rynek finansowy, powiększając dług ogółem, a zmniejszając zadłużenie przeterminowane. Ten trend obserwujemy od kilku lat" - powiedział dyrektor.

Jak podkreślił członek zarządu Magellana Radosław Moks, w dłuższej perspektywie jest to zagrożenie dla szpitali, gdyż istnieje realne ryzyko, że stopy procentowe będą rosły, co wpłynie również na koszt pieniądza bankowego.

Wartość finansowania udzielonego szpitalom w ramach Prawo Zamówień Publicznych wyniosła 766 mln zł w ub. roku, rok wcześniej było to 759 mln zł, a w 2014 roku 404 mln zł. Niemal całość finansowania pochodzi z sektora bankowego.

W przyszłym roku planowany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost wydatków na leczenie szpitalne ma sięgnąć 15%. Moks wskazał jednak, że szpitale muszą liczyć się ze zwiększonymi wydatkami związanymi m.in. z rosnącymi kosztami pracy i usług zewnętrznych.

"Z jednej strony mamy dobrą sytuację makro, przyrost środków ze składek zatrudnionych, czemu sprzyja niskie bezrobocie i z tego tytułu środków w NFZ będzie więcej. Dodatkowo, w związku ze zmianami strukturalnymi została przesunięta do szpitali część opieki ambulatoryjnej, dzięki czemu będą miały one wyższe dochody. Z drugiej jednak strony widać rosnącą presję na wzrost wynagrodzeń - a 50-60% kosztów szpitali to koszty osobowe. Ponadto szpitale odczują także skutki podniesienia płacy minimalnej, bo są odbiorcami usług sprzątania, ochrony, czy cateringu" - powiedział Moks.

"W naszej ocenie, ten rok nie będzie najgorszy, a 2018 powie nam, jakie są skutki reform, które są lub mają być wprowadzane" - dodał.

Magellan prognozuje wartość rynku dostaw w ochronie zdrowia w 2017 r. na 1 965 mln zł, tj. poniżej poziomu z 2016 r., kiedy sięgnęła ona 2 569 mln zł. Realny wzrost inwestycji nastąpi dopiero w wyniku uruchomienia dotacji unijnych na przełom 2017/2018.

"Z perspektywy inwestycji ten rok jest najsłabszy, ale 2018 r. to będzie wysyp inwestycji. Spodziewamy się, że wzrost rynku finansowania inwestycji w sektorze publicznym sięgnie 34%. Szpitale będą zabezpieczać wkłady własne do projektów unijnych i finansowanie pomostowe dla projektów inwestycyjnych, będących w trakcie realizacji" - powiedział Moks.

Magellan gromadzi i analizuje informacje o sytuacji szpitali publicznych w Polsce od 2008 r. Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych SPZOZ-ów oraz są systematycznie uzupełniane o dodatkowe informacje płynące z rynku. Magellan posiada dane finansowe z 80% szpitali publicznych w Polsce z ostatnich 8 lat.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem