Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

X-Trade Brokers zarekomenduje akcjonariuszom i radzie nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku za I połowę 2017 r. po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier spółki 1 jednostkowego zysku netto za ten okres w wysokości ok. 24,5 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd Banku Millennium otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą podniesienia dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych w wysokości 5,53 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank. Dotychczas bank był zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,09 pkt proc.

Zarząd BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Zachodni WBK bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Pomimo niekorzystnych wyników finansowych, średni wskaźnik płynności szpitali poprawia się z roku na rok dzięki spadającemu udziałowi zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku wydatki na leczenie szpitalne mają wzrosną o 15%, ale szpitale będą musiały stawić czoła rosnącym kosztom pracy oraz usług firm zewnętrznych, ocenili przedstawiciele Magellana, komentując raport "Kondycja SPZOZ w 2016. Podsumowanie analizy".

Idea Bank uchwalił piąty program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 200 mln zł, poinformował bank.

Echo Investment zamierza przeprowadzić kolejną publiczną ofertę obligacji i ocenia, że może być do niej gotowe w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes i CFO Maciej Drozd.

Akcjonariusze i rada nadzorcza Murapolu zdecydowali, że Nikodem Iskra obejmie stanowisko prezesa, a do zarządu dołączy Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich, poinformowała spółka. Zmiany są pierwszym etapem w procesie przygotowania spółki do procesu IPO i wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., dodano.

Govena Lighting zadebiutuje na rynku NewConnect 6 grudnia br., podał INC, wprowadzający spółkę na rynek jako autoryzowany doradca.

Projprzem zakłada, że przeniesienie zakładu Makrum z Bydgoszczy do zakładu w Koronowie potrwa do 2019 r., poinformował prezes Piotr Szczeblewski. Firma liczy na oszczędności z tego tytułu na poziomie 2 mln zł rocznie.

GK Immobile planuje wprowadzenie spółki CDI Konsultanci Budowlani na GPW do 2020 r., choć nie wyklucza przyspieszenia debiutu, jeżeli spółka pozyska projekty deweloperskie w dużych miastach, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews.

GK Immobile planuje wprowadzenie spółki Focus Hotels na GPW w przyszłym roku, choć nie wyklucza przesunięcia debiutu ze względu na otoczenie rynkowe, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews.

Echo Investment ocenia, że osiągnie w tym roku zakładane cele ok. 1 300 sprzedanych i 925 przekazanych mieszkań, poinformował wiceprezes Waldemar Olbryk. Natomiast w przyszłym roku spółka chce sprzedać ok. 1 500 lokali, a przekazać ok. 1 000.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakończył postępowanie dowodowe w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zawarcia przez Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, podał Pfleiderer Group. Urząd może zawiadomić w sprawie Komisję Europejską i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group oraz Pfleiderer Wieruszów.

Elektrotim chce zwiększyć poziom inwestycji w rozwój, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Elektrotim spodziewa się dobrych wyników IV kw. i dodatniego wyniku na wszystkich poziomach w całym 2017 r., poinformował prezes Andrzej Diakun.

Sfinks Polska podpisał nową umowę centralną z Frito Lay na dostawy napojów bezalkoholowych. Wartość umowy oszacowano na 21,3 mln zł.

Vivid Games zawarł umowę z 2tainment GmbH (kontrahent) dotyczącą rozwoju gry mobilnej "Ski Jumping Pro", podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała Bankowi Zachodniemu WBK zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,54 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,41 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,30 pkt proc. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I), podała instytucja.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Essar Steel, jedna z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego, podpisały porozumienie dotyczące zacieśnienia długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach, podała JSW. Podpisane porozumienie potwierdza ciągłość współpracy w zakresie sprzedaży koksu produkowanego w grupie JSW do Grupy Essar nawet do roku 2030.

CwMedia, właściciel serwisu CDA.pl i CDA Premium, myśli o produkcji własnych treści, choć jest to raczej dalsza perspektywa, poinformował prezes Jarosław Ćwiek. Na razie spółka skupia się m.in. na przygotowaniu aplikacji na telewizory obsługujące technologię smartTV i dołączeniu do istniejącej aplikacji mobilnej na platformie Android wersji na iOS.

Famur widzi oznaki poprawy koniunktury i spodziewa się kontynuacji trendu. Spółka liczy także na dalszy rozwój na rynkach eksportowych, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

Famur nadal rozważa dla Kopex - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zarówno dezinwestycję, jak i dalszy rozwój w ramach grupy, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

Kilka branżowych podmiotów gotowe jest rozważyć inwestycję w należący dotychczas do Kopeksu projekt kopalni w Przeciszowie celem zwiększenia swoich mocy wydobywczych, poinformował ISBnews prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Famur pracuje nad połączeniem z częścią maszynową Kopeksu zgodnie z zakładanym harmonogramem i podtrzymuje, że w I połowie 2018 r. planuje fuzję formalno-prawną, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

Mirbud podjął uchwałę o utworzeniu spółki M z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, poinformowała spółka. Mirbud nie wyklucza również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach.

Ergis podpisał z Windmöller & Hölscher KG warunkową umowę zakupu elementów do uruchomienia kolejnej nowej wielowarstwowej linii do produkcji folii stretch PE za kwotę 2,8 mln euro, podała spółka. Uruchomienie nowej linii planowane jest na I kwartał 2019 r.

Action w restrukturyzacji prognozuje 436,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r. poinformowała spółka. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł.

Do Biomedu-Lublin wpłynęła złożona przez inwestora oferta objęcia nowych akcji spółki w liczbie 4 104 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę emisyjną nie większą niż 1,12 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Zarząd przyjął ofertę i wyraził zgodę na objęcie akcji we wskazanej ilości. W związku z tym zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki

Unibep na mocy wyroku wydanego przez norweski sąd II instancji został zobowiązany do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty w wysokości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka. Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Unibep dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. Unibep uważa orzeczenie za niezasadne.

Uniwheels podtrzymał oczekiwanie, że osiągnie 10-15% wzrostu wolumenu sprzedaży felg, 14-19% wzrostu przychodów i 15-20% wzrostu EBITDA w 2017 r., podała spółka.

Uniwheels odnotował 11,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 14,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 50,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 32,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem