Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Od dziś Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który może eksportować mięso drobiowe do Chin

-- Toyota zainwestuje w Jelczu-Laskowicach 400 mln zł w produkcję silników do pojazdów hybrydowych

-- Grupa Adamed przejęła za 50 mln dol. pakiet kontrolny w wietnamskim przedsiębiorstwie farmaceutycznym; to największa w historii zagraniczna inwestycja tej spółki

Parkiet

-- Największe brytyjskie banki są przygotowane wystarczająco dobrze, by wytrzymać tzw. twardy brexit

--Od stycznia, zgodnie z obowiązującymi od 15 czerwca br. przepisami, spadną ceny mobilnego dostępu do internetu w unijnym roamingu

Gazeta Wyborcza

--Rząd będzie musiał znaleźć w budżecie dodatkowe 3 mld zł na emerytów. Powód? Wyższa waloryzacja i więcej wniosków do ZUS o świadczenia

--Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy kierowców domagających się odszkodowania od koncernu Volkswagen za manipulacje spalinami z silników Diesla

Dziennik Gazeta Prawna

-- Znosząc roczny limit na składki emerytalne i rentowe, rząd dostanie teraz 5 mld gotówki, ale w przyszłości będzie go to kosztować 100 mld zł

--Polska i Rumunia kupują podobny rodzaj uzbrojenia, ale w zupełnie inny sposób. Rumuni robią to szybciej i taniej

ISBnews

--X-Trade Brokers zarekomenduje akcjonariuszom i radzie nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku za I połowę 2017 r. po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier spółki 1 jednostkowego zysku netto za ten okres w wysokości ok. 24,5 mln zł, poinformowała spółka.

--Zarząd Banku Millennium otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą podniesienia dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych w wysokości 5,53 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank. Dotychczas bank był zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,09 pkt proc.

--Zarząd BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt proc.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Zachodni WBK bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

--Pomimo niekorzystnych wyników finansowych, średni wskaźnik płynności szpitali poprawia się z roku na rok dzięki spadającemu udziałowi zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku wydatki na leczenie szpitalne mają wzrosną o 15%, ale szpitale będą musiały stawić czoła rosnącym kosztom pracy oraz usług firm zewnętrznych, ocenili przedstawiciele Magellana, komentując raport "Kondycja SPZOZ w 2016. Podsumowanie analizy".

--Idea Bank uchwalił piąty program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 200 mln zł, poinformował bank.

--Echo Investment zamierza przeprowadzić kolejną publiczną ofertę obligacji i ocenia, że może być do niej gotowe w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes i CFO Maciej Drozd.

--Akcjonariusze i rada nadzorcza Murapolu zdecydowali, że Nikodem Iskra obejmie stanowisko prezesa, a do zarządu dołączy Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich, poinformowała spółka. Zmiany są pierwszym etapem w procesie przygotowania spółki do procesu IPO i wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., dodano.

--Govena Lighting zadebiutuje na rynku NewConnect 6 grudnia br., podał INC, wprowadzający spółkę na rynek jako autoryzowany doradca.

--Projprzem zakłada, że przeniesienie zakładu Makrum z Bydgoszczy do zakładu w Koronowie potrwa do 2019 r., poinformował prezes Piotr Szczeblewski. Firma liczy na oszczędności z tego tytułu na poziomie 2 mln zł rocznie.

--GK Immobile planuje wprowadzenie spółki CDI Konsultanci Budowlani na GPW do 2020 r., choć nie wyklucza przyspieszenia debiutu, jeżeli spółka pozyska projekty deweloperskie w dużych miastach, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews.

--GK Immobile planuje wprowadzenie spółki Focus Hotels na GPW w przyszłym roku, choć nie wyklucza przesunięcia debiutu ze względu na otoczenie rynkowe, wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego dla ISBnews.

--Echo Investment ocenia, że osiągnie w tym roku zakładane cele ok. 1 300 sprzedanych i 925 przekazanych mieszkań, poinformował wiceprezes Waldemar Olbryk. Natomiast w przyszłym roku spółka chce sprzedać ok. 1 500 lokali, a przekazać ok. 1 000.

--Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakończył postępowanie dowodowe w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zawarcia przez Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, podał Pfleiderer Group. Urząd może zawiadomić w sprawie Komisję Europejską i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group oraz Pfleiderer Wieruszów.

--Elektrotim chce zwiększyć poziom inwestycji w rozwój, poinformował prezes Andrzej Diakun.

--Elektrotim spodziewa się dobrych wyników IV kw. i dodatniego wyniku na wszystkich poziomach w całym 2017 r., poinformował prezes Andrzej Diakun.

--Sfinks Polska podpisał nową umowę centralną z Frito Lay na dostawy napojów bezalkoholowych. Wartość umowy oszacowano na 21,3 mln zł.

--Vivid Games zawarł umowę z 2tainment GmbH (kontrahent) dotyczącą rozwoju gry mobilnej "Ski Jumping Pro", podała spółka.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała Bankowi Zachodniemu WBK zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,54 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,41 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,30 pkt proc. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I), podała instytucja.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Essar Steel, jedna z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego, podpisały porozumienie dotyczące zacieśnienia długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach, podała JSW. Podpisane porozumienie potwierdza ciągłość współpracy w zakresie sprzedaży koksu produkowanego w grupie JSW do Grupy Essar nawet do roku 2030.

--CwMedia, właściciel serwisu CDA.pl i CDA Premium, myśli o produkcji własnych treści, choć jest to raczej dalsza perspektywa, poinformował prezes Jarosław Ćwiek. Na razie spółka skupia się m.in. na przygotowaniu aplikacji na telewizory obsługujące technologię smartTV i dołączeniu do istniejącej aplikacji mobilnej na platformie Android wersji na iOS.

--Famur widzi oznaki poprawy koniunktury i spodziewa się kontynuacji trendu. Spółka liczy także na dalszy rozwój na rynkach eksportowych, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

--Famur nadal rozważa dla Kopex - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zarówno dezinwestycję, jak i dalszy rozwój w ramach grupy, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

--Kilka branżowych podmiotów gotowe jest rozważyć inwestycję w należący dotychczas do Kopeksu projekt kopalni w Przeciszowie celem zwiększenia swoich mocy wydobywczych, poinformował ISBnews prezes Famuru Mirosław Bendzera.

--Famur pracuje nad połączeniem z częścią maszynową Kopeksu zgodnie z zakładanym harmonogramem i podtrzymuje, że w I połowie 2018 r. planuje fuzję formalno-prawną, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera.

--Mirbud podjął uchwałę o utworzeniu spółki M z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, poinformowała spółka. Mirbud nie wyklucza również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach.

--Ergis podpisał z Windmöller & Hölscher KG warunkową umowę zakupu elementów do uruchomienia kolejnej nowej wielowarstwowej linii do produkcji folii stretch PE za kwotę 2,8 mln euro, podała spółka. Uruchomienie nowej linii planowane jest na I kwartał 2019 r.

--Action w restrukturyzacji prognozuje 436,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r. poinformowała spółka. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł.

--Do Biomedu-Lublin wpłynęła złożona przez inwestora oferta objęcia nowych akcji spółki w liczbie 4 104 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę emisyjną nie większą niż 1,12 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Zarząd przyjął ofertę i wyraził zgodę na objęcie akcji we wskazanej ilości. W związku z tym zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki

--Unibep na mocy wyroku wydanego przez norweski sąd II instancji został zobowiązany do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty w wysokości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka. Zgodnie z wyrokiem sąd uznał, że Unibep dopuścił się nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. Unibep uważa orzeczenie za niezasadne.

--Uniwheels podtrzymał oczekiwanie, że osiągnie 10-15% wzrostu wolumenu sprzedaży felg, 14-19% wzrostu przychodów i 15-20% wzrostu EBITDA w 2017 r., podała spółka.

--Uniwheels odnotował 11,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 14,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Newag odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Echo Investment odnotowało 50,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PKP Cargo odnotowało 32,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem