Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Strategia Skarbiec Holding do roku 2020 zakłada położenie nacisku na rozwój aktywów funduszy niededykowanych przy jednoczesnej dbałości o ich strukturę, zaś wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI ma się podwoić do 8 mld zł do 2020 r., podała spółka. Skarbiec Holding zapowiedział, że będzie przyglądać się rynkowi zarówno pod kątem konsolidacji, jak i uzupełniania biznesu o elementy komplementarne do obecnej działalności.

Zgodnie z założeniami i celami strategii, w ciągu 3 lat Skarbiec Holding stanie się spółką silniejszą, o bardziej zrównoważonej strukturze przychodów i zysków.

"Działania zmierzające do osiągnięcia powyższych celów strategicznych skoncentrowane będą na trzech głównych obszarach:

- podwojeniu aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów

- rozbudowie oferty produktowej

- poszerzaniu kanałów dotarcia do klienta" - czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza skoncentrować się na zwiększaniu aktywów pod zarządzaniem w Grupie Skarbiec, przy czym największy nacisk położony będzie w najbliższych trzech latach na rozwój aktywów funduszy niededykowanych przy jednoczesnej dbałości o ich strukturę, co pozwoli na zrównoważanie źródeł przychodów i wyników grupy.

"Docelowo, do 2020 roku wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI ma się podwoić do 8 mld zł. Z kolei segment funduszy dedykowanych ma ulec przedefiniowaniu zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi w kierunku oferowania dedykowanych rozwiązań strategicznych dla klientów" - czytamy dalej.

Strategia zakłada także poszerzanie oferty produktowej Skarbca. Porządkowaniu jej w obszarze tradycyjnych funduszy dłużnych i akcyjnych, z których od lat znany jest Skarbiec, towarzyszyć będzie kontynuacja rozwoju funduszy alternatywnych (strategie absolute return, multiasset, ilościowe).

"Tak zbudowana oferta Skarbca uzupełniona zostanie o trzeci, dopełniający filar - fundusze aktywów alternatywnych w tym nieruchomościowe, wierzytelnościowe, mezzanine czy private equity i focused equity. Strategia przewiduje, że nowe fundusze będą odpowiadać za około 1/4 aktywów, a dzięki ich wprowadzeniu liczba segmentów produktowych w ofercie Skarbca zwiększy się trzykrotnie" - napisano także.

Dotarcie z tak bogatą ofertą do potencjalnych klientów ma umożliwić Skarbcowi rozbudowa kanałów dystrybucji. Strategia zakłada w tym zakresie m.in. rozwój segmentu B2B nakierowanego na klientów preferujących rozwiązania dłużne, przebudowę kanału bezpośredniej sprzedaży B2C poprzez nową platformę on-line oraz budowę własnej sieci sprzedaży (w oparciu o AFI i potencjalnie wealth management). Skarbiec będzie kontynuował wieloletnią i skuteczną współpracę z partnerami bankowymi, intensyfikując jednocześnie kooperację z dystrybutorami niezależnymi. Zgodnie z założeniami strategii liczba kanałów dotarcia do klientów ma wzrosnąć czterokrotnie, podano także.

"Czynniki makroekonomiczne, wzrost zamożności społeczeństwa i działania systemowe sprzyjać będą naszym zdaniem wzrostowi zainteresowania oszczędzaniem i chcemy jak najlepiej wykorzystać tę sytuację. Jednocześnie pracując nad strategią, musieliśmy wziąć pod uwagę tak istotne czynniki, jak coraz bardziej wymagające otoczenie regulacyjne w kontekście MIFID II, obserwowane zmiany rynkowe w zakresie dystrybucji oraz ewoluujące oczekiwania klientów. Wszystkie te kwestie wpłynęły na decyzję o rozszerzeniu modelu biznesowego spółki i rozbudowę jej kompetencji w trzech głównych obszarach: aktywach pod zarządzaniem, produktach i kanałach dotarcia do klienta. Jestem przekonany, że wdrożenie i skuteczna realizacja strategii przyczynią się do dalszego rozwoju Skarbca i będą powodem do satysfakcji dla naszych klientów, zespołu i akcjonariuszy" - powiedział prezes Skarbiec Holding Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

"Stawiamy na rozwój organiczny, co nie znaczy, że nie bierzemy pod uwagę akwizycji. Będziemy przyglądać się rynkowi zarówno pod kątem konsolidacji, jak i uzupełniania biznesu Skarbca o elementy komplementarne do obecnej działalności. Mamy mocną pozycję finansową, co pozwala nam planować ambitny wzrost przy jednoczesnym podtrzymaniu ogłoszonej w tym roku polityki dywidendowej" - dodał Józefiak.

Skarbiec TFI zarządza obecnie 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszami dedykowanymi i dysponuje najszerszą siecią dystrybucji na polskim rynku (75 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały sprzedaży własnej).

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), Quercus TFI 6,8% i NN OFE (5%).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.