Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Awbud odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,32 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,85 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 66,5 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 159,15 mln zł w porównaniu z 189,15 mln zł rok wcześniej.

"Dominujący, bo blisko 84-procentowy, udział w strukturze przychodów grupy Awbud miał segment usług budowlano-montażowych, z którego tytułu grupa uzyskała blisko 134 mln zł. W ramach tego obszaru, biorąc pod uwagę charakter realizowanych obiektów, główny udział w przychodach za pierwsze trzy kwartały 2017 roku miało budownictwo przemysłowe, z którego grupa uzyskała ponad 68 mln zł. Ponad 50 mln zł wpływów Awbud wypracował z realizacji zleceń dla budownictwa komercyjnego, w tym rewitalizacji, zaś z zamówień z obszaru ekologii i energetyki pochodzi dalsze ponad 13 mln zł przychodów" - czytamy w komunikacie.

Grupa Awbud ze świadczenia usług instalacyjnych, stanowiących drugi segment jej działalności, wypracowała blisko 26 mln zł przychodów w okresie sprawozdawczym, podano także.

"Ujemny wynik finansowy netto na poziomie 1,2 mln zł, uzyskany w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku, stanowi spadek wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym grupa Awbud wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. Segment usług budowlano-montażowych w pierwszych trzech kwartałach br. przyniósł grupie dodatni wynik na poziomie 0,1 mln zł netto, zaś segment usług instalacyjnych wygenerował 1,3 mln zł straty" - czytamy dalej.

Czynnikiem mającymi istotny wpływ na wynik netto, w relacji do okresu porównawczego, była niska marża brutto na kontraktach realizowanych przez spółki wchodzące w skład grupy Awbud, na poziomie 2,2%. Znacznie niższa rentowność zleceń realizowanych przez grupę jest wynikiem trudnej sytuacji na rynku podwykonawców i rosnącymi kosztami pracowników budowlanych. Wypracowany wynik skorelowany jest również z niższą od zakładanej sprzedażą, a przez to wyższym udziałem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach o ok. 1,4% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., podano również.

"Silna konkurencja cenowa oraz niski wskaźnik rentowności netto to główne czynniki, które wpłynęły na kondycję i wyniki całej branży budowlanej. Taka niekorzystna sytuacja motywuje nas do większej koncentracji działalności na obszarach pozwalających uzyskiwać wyższe marże oraz atrakcyjniejsze warunki płatności. Efektem tego są kolejne kontrakty, jakie podpisujemy na realizacje inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. W bieżącym roku pozyskaliśmy sześć takich zleceń na łączną kwotę ponad 96 mln zł. Poza niekorzystną sytuacją na rynku, istotny wpływ na wynik wypracowany w ciągu trzech kwartałów tego roku miała niższa od zakładanej sprzedaż, będąca konsekwencją niewejścia w życie umowy na realizację zlecenia dotyczącego budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chabierowie, które odpowiadało za blisko 20% planowanej na ten rok sprzedaży" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.

Pomimo niższego od przewidywanego wzrostu rynku budowlanego, który spowodował dalsze nasilenie konkurencji w obszarze działalności grupy, jej sytuacja jest stabilna. W maju br. zostało sfinalizowane przejęcie pakietu kontrolnego akcji Awbudu przez Abadon Real Estate, który w efekcie ogłoszonego wezwania w październiku br. osiągnął poziom 66% w kapitale akcyjnym spółki. Nowy większościowy akcjonariusz wspiera grupę Awbud zarówno finansowo w formie udzielonych pożyczek, jak i w procesie reorganizacji. Efektem zacieśnienia współpracy z holdingiem Murapol jest również wchodzenie grupy Awbud na budowy inwestycji holdingu, jak i współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych kontraktów, podano także.

"W okresie trzech kwartałów 2017 roku grupa Awbud realizowała prace w kilkunastu inwestycjach, które obejmowały następujące obszary: budownictwo przemysłowe (m.in. dla ZGH Bolesław S.A., Lafarge Cement S.A., Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K.), budownictwo komercyjne (m.in. P.A. Nova S.A., Hosso Gubin H2 Sp. z o.o., DL Project Management S.A.), prace instalacyjne (m.in. dla Polimex Mostostal S.A., Polimex Opole Sp. z o.o., GE Power Sp. z o.o.) oraz prace żelbetowe (m.in. dla Partner S.A., Cavatina Sp. z o.o.). Klientami grupy w systemie generalnego wykonawstwa były takie podmioty jak: Medico-Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu, Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu oraz Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o." - przypomniano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem