Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Mercor odnotował 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 lipca do 30 września 2017 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech Soda Polska, spółka zależna Ciechu ma nową umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla ,zakładającą dostawy rzędu 250-300 tys. ton rocznie począwszy od 2018 r., poinformowała spółka.

PCC Rokita wyemituje 300 tys. obligacji serii ED o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

Orbis będzie zarządzał hotelem ibis Tallinn Centre, poinformowała spółka. Hotel zostanie otwarty w połowie 2019 roku. Właścicielem i inwestorem hotelu jest firma Hausers Group.

Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano.

Best przydzielił 650 inwestorom obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, podała spółka.

Famur Famak - spółka zależna Famuru - podpisała umowę z Tata Steel IJmuiden BV na dostawę rozładowarki statków, podała spółka. Wartość umowy to 13,05 mln euro (ok. 54,89 mln zł).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki R22, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,B,C i D oraz praw do akcji serii D, podała Komisja.

Oponeo zamierza kupić 44,13% akcji spółki VCO, która zajmuje się sprzedażą odzieży pod marką Volcano, poinformowała spółka.

BBI Development informuje, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, który swym zakresem obejmuje obszar inwestycji Roma Tower realizowanej u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater przez spółkę celową współkontrolowaną przez BBI, podała spółka.

Nowe regulacje na rynku zarządzania aktywami spowodują przyspieszenie procesu konsolidacji oraz wymuszą zmiany w dystrybucji produktów TFI. Skarbiec Holding chce uczestniczyć w procesie akwizycji i rozważa przejęcie całego TFI lub kanałów sprzedażowych takiego podmiotu, ale przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, poinformowali przedstawiciele zarządu Skarbiec Holding.

LiveChat chciałby pozyskać do akcjonariatu fundusze ze Stanów Zjednoczonych, nadal myśli również o wejściu na jedną z tamtejszych giełd, wynika z wypowiedzi prezesa Mariusza Ciepłego.

Sfinks Polska miał 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. przy 50,13 mln zł przychodów, podała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie I-III kw. br. zysk netto w tym ujęciu sięgnął 8 tys. zł przy przychodach 140,09 mln zł.

Eko Export odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EuroBank nie zamierza składać odwołania od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakazującej wykorzystywanie do informowania klientów o zmianach opłat tzw. trwałego nośnika, podał EuroBank.

Próchnik odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny za 734,85 mln zł netto, podała spółka.

ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 2,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Apatora Mirosław Klepacki uzyskał akceptację rady nadzorczej dla swojej wizji zarządzania grupą kapitałową Apator, zgodnie z którą, począwszy od 2018 r., zamierza wdrożyć nowy model zarządzania grupą Apator, poinformowała spółka. W tym kontekście funkcjonowanie zarządu grupowego w ramach spółki Apator nie będzie kontynuowane w dotychczasowej formie, w związku z czym Arkadiusz Chmielewski i Agnieszka Nosal złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków zarządu Apatora.

Rada nadzorcza Trakcji PRKiL powołała Aldasa Rusevičiusa na stanowisko wiceprezesa, poinformowała spółka.

Baltona odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prairie Mining Limited złożyło "Raport o oddziaływaniu na środowisko" oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych dotyczących budowy kopalni Jan Karski, poinformowała spółka. Niezależne badanie opinii publicznej wskazuje na silne społeczne poparcie dla budowy kopalni, podała firma.

Mabion odnotował 13,23 mln zł straty netto w III kw. 2017 r. wobec 14,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG odnotował 4,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wspólny projekt Famur i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powołania spółki Mining Equipment Finance (MEF), która ma wspierać finansowanie zakupu maszyn produkowanych przez Famur dedykowany jest początkowo dla rynku polskiego, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

Abadon Real Estate odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cristallum 2 ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor), podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Colian Holding odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex odnotował 0,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq & Henderson odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Awbud zawarł umowy na roboty budowlane o wartości 210 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów br., a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata kształtuje się na poziomie 290 mln zł, poinformowała spółka.

Awbud odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 32,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 75,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur zawarł umowę z funduszem zamkniętym zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), przewidującą inwestycję w spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) - Mining Equipment Finance, będącą w strukturach grupy kapitałowej Famuru, podała spółka.

Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A.

Polnord zawarł warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości w Warszawie o powierzchni 12 505 m2, poinformowała spółka. Nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Admiralskiej i Czerwonych Beretów i pozwala na budowę ok. 213 mieszkań.

LiveChat Software odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie obniżenia bufora dla Banku Pekao jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" do 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z proponowanych wcześniej 0,75%, podał bank.

Ferrum odnotowało 9,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Daniela Ozona na stanowisko prezesa spółki IX kadencji, poinformowała JSW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.