Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad częściowym uregulowaniem kryptowalut

--Analitycy zgodnie przewidują na koniec grudnia wzrost cen jaj, mleka, wołowiny, pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku

--Do 2021 roku wartość rynku radiowego będzie na świecie rosła średnio o 2,1% rocznie. W Polsce minimalnie szybciej, bo o 2,38%

Parkiet

--Bank Gospodarstwa Krajowego wchodzi do funduszu Marguerite w miejsce PKO BP. To polityczna decyzja i de facto porażka tego drugiego banku

--Imigracja netto do Wielkiej Brytanii w ciągu roku do końca czerwca spadła o 106 tys., do 230 tys., najbardziej od czasu, kiedy zaczęto publikować takie dane

Dziennik Gazeta Prawna

--Pierwszy raz od dawna spadła w Polsce liczba przepracowanych godzin. I to od razu rekordowo

--Wprowadzenie zakazu handlu zmieni przyzwyczajenia Polaków. Ale niekoniecznie tak, jak wyobrażają to sobie inicjatorzy zmian

Gazeta Wyborcza

--Tysiące Polaków może domagać się zwiększenia emerytur. Takie będą skutki projektu PiS o podwyższeniu składek na ZUS

--Facebook uruchomił w Polsce usługę Marketplace - internetowe "targowisko" w ramach platformy

--Rachunki za tankowanie wzrosną. Organizacja OPEC oraz Rosja postanowiły przedłużyć do końca 2018 r. ograniczenia w wydobyciu ropy naftowej

Puls Biznesu

--Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego Open Finance znalazł drogę do tzw. tajnego faktoringu

--San Leon - niegdyś jeden z największych entuzjastów poszukiwania w Polsce gazu łupkowego zwrócił państwu dwie ostatnie koncesje

--Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz w pośpiechu burzy strukturę sprzedaży, którą budowało w Polsce przez ostatnich 20 lat

--Tylko jedna firma na cztery czerpie zyski z najnowszych technologii. Eksperci twierdzą, że inwestują w nie to, co trzeba

ISBnews

--Mercor odnotował 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 lipca do 30 września 2017 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Ciech Soda Polska, spółka zależna Ciechu ma nową umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla ,zakładającą dostawy rzędu 250-300 tys. ton rocznie począwszy od 2018 r., poinformowała spółka.

--PCC Rokita wyemituje 300 tys. obligacji serii ED o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

--Orbis będzie zarządzał hotelem ibis Tallinn Centre, poinformowała spółka. Hotel zostanie otwarty w połowie 2019 roku. Właścicielem i inwestorem hotelu jest firma Hausers Group.

--Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano.

--Best przydzielił 650 inwestorom obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, podała spółka.

--Famur Famak - spółka zależna Famuru - podpisała umowę z Tata Steel IJmuiden BV na dostawę rozładowarki statków, podała spółka. Wartość umowy to 13,05 mln euro (ok. 54,89 mln zł).

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki R22, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,B,C i D oraz praw do akcji serii D, podała Komisja.

--Oponeo zamierza kupić 44,13% akcji spółki VCO, która zajmuje się sprzedażą odzieży pod marką Volcano, poinformowała spółka.

--BBI Development informuje, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, który swym zakresem obejmuje obszar inwestycji Roma Tower realizowanej u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater przez spółkę celową współkontrolowaną przez BBI, podała spółka.

--Nowe regulacje na rynku zarządzania aktywami spowodują przyspieszenie procesu konsolidacji oraz wymuszą zmiany w dystrybucji produktów TFI. Skarbiec Holding chce uczestniczyć w procesie akwizycji i rozważa przejęcie całego TFI lub kanałów sprzedażowych takiego podmiotu, ale przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, poinformowali przedstawiciele zarządu Skarbiec Holding.

--LiveChat chciałby pozyskać do akcjonariatu fundusze ze Stanów Zjednoczonych, nadal myśli również o wejściu na jedną z tamtejszych giełd, wynika z wypowiedzi prezesa Mariusza Ciepłego.

--Sfinks Polska miał 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. przy 50,13 mln zł przychodów, podała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie I-III kw. br. zysk netto w tym ujęciu sięgnął 8 tys. zł przy przychodach 140,09 mln zł.

--Eko Export odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--EuroBank nie zamierza składać odwołania od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakazującej wykorzystywanie do informowania klientów o zmianach opłat tzw. trwałego nośnika, podał EuroBank.

--Próchnik odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny za 734,85 mln zł netto, podała spółka.

--ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Libet odnotował 2,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Prezes Apatora Mirosław Klepacki uzyskał akceptację rady nadzorczej dla swojej wizji zarządzania grupą kapitałową Apator, zgodnie z którą, począwszy od 2018 r., zamierza wdrożyć nowy model zarządzania grupą Apator, poinformowała spółka. W tym kontekście funkcjonowanie zarządu grupowego w ramach spółki Apator nie będzie kontynuowane w dotychczasowej formie, w związku z czym Arkadiusz Chmielewski i Agnieszka Nosal złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków zarządu Apatora.

--Rada nadzorcza Trakcji PRKiL powołała Aldasa Rusevičiusa na stanowisko wiceprezesa, poinformowała spółka.

--Baltona odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Prairie Mining Limited złożyło "Raport o oddziaływaniu na środowisko" oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych dotyczących budowy kopalni Jan Karski, poinformowała spółka. Niezależne badanie opinii publicznej wskazuje na silne społeczne poparcie dla budowy kopalni, podała firma.

--Mabion odnotował 13,23 mln zł straty netto w III kw. 2017 r. wobec 14,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Cube.ITG odnotował 4,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Wspólny projekt Famur i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powołania spółki Mining Equipment Finance (MEF), która ma wspierać finansowanie zakupu maszyn produkowanych przez Famur dedykowany jest początkowo dla rynku polskiego, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

--Abadon Real Estate odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Cristallum 2 ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor), podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

--Colian Holding odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Warimpex odnotował 0,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Esotiq & Henderson odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Bumech odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Awbud zawarł umowy na roboty budowlane o wartości 210 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów br., a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata kształtuje się na poziomie 290 mln zł, poinformowała spółka.

--Awbud odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Archicom odnotował 32,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 75,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Famur zawarł umowę z funduszem zamkniętym zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), przewidującą inwestycję w spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) - Mining Equipment Finance, będącą w strukturach grupy kapitałowej Famuru, podała spółka.

--Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A.

--Polnord zawarł warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości w Warszawie o powierzchni 12 505 m2, poinformowała spółka. Nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Admiralskiej i Czerwonych Beretów i pozwala na budowę ok. 213 mieszkań.

--LiveChat Software odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie obniżenia bufora dla Banku Pekao jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" do 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z proponowanych wcześniej 0,75%, podał bank.

--Ferrum odnotowało 9,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Amica odnotowała 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Famur odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Daniela Ozona na stanowisko prezesa spółki IX kadencji, poinformowała JSW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem