Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 22 mln zł i były wyższe o 1,85% niż rok wcześniej, podała spółka.

Cyfrowy Polsat spodziewa się w związku z inwestycją nabycia pakietu akcji Netii osiągnięcia synergii m.in. przychodowych, kosztowych i w obszarze capex w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł, podała spółka.

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także.

Grupa Polsat w wyniku umowy zawartej z grupą ZPR Media nabyła 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nowa TV, a jednocześnie zawarła umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości, podał Cyfrowy Polsat.

Erbud podpisał aneks do umowy na generalne wykonawstwo II etapu osiedla Stara Cegielnia, który podwyższył wartość kontraktu z 21,5 mln zł do 37,8 mln zł, poinformowała spółka. Inwestorem jest firma Poznań Kartuska, dodano.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) rozpozna w wynikach za IV kw. br. przychody z prac na drodze krajowej nr 8 oraz autostradzie A1, dzięki czemu będzie to najlepszy kwartał spółki w tym roku, poinformował prezes Waldemar Zieliński.

Rada nadzorcza BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na sprzedaż wierzytelności kredytowych wynikających z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości nominalnej na dzień ich sprzedaży nie wyższej niż 2 400 mln zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company, spółki prawa irlandzkiego (SPV) w ramach transakcji sekurytyzacyjnej, podał bank.

Statima oczekuje, że wartość posiadanego portfela wierzytelności, która wyniosła 239 mln zł na koniec września br. będzie rosnąć w tempie dwucyfrowym w kolejnych latach. Spółka odnotowała 17,8 mln zł zysku netto w I-III kw. br., co oznacza wzrost o 89,4% w skali roku. Statima sygnalizowała wcześniej, że rozważa debiut na głównym rynku GPW.

Maxima Grupe złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Emperia Holding, podał Urząd.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w listopadzie 2017 r. wzrosły o ok. 18,4% r/r do ok. 57 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-listopad br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 578,4 mln zł i była wyższa o ok. 14,2% r/r.

Mirbud otrzymał list intencyjny od MLP Czeladź i został poinformowany o wyborze na generalnego wykonawcę obiektu o powierzchni ok. 7,7 tys. m2 wraz z infrastrukturą zewnętrzną za wynagrodzeniem 5,16 mln euro, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła trzeci program emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) o wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł, denominowanych w złotych, euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich, podał bank.

Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe przybliża Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do dywersyfikacji dróg i źródeł dostaw, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 671,4 mln zł na 30 listopada, podała spółka. Na koniec października było to 4 792,4 mln zł.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w listopadzie br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 205 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 10,6% r/r, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-listopad wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 8% r/r.

R22 zamierza przeznaczyć środki z oferty nowych akcji na spłatę zadłużenie wynikającego z niedawno zrealizowanych dwóch przejęć, a także dokonać kolejnych akwizycji w segmencie hosting i omnichannel communication, wynika z wypowiedzi prezesa Jakuba Dwernickiego. Spółka liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji, które stanowią część jest pierwotnej oferty publicznej (IPO) kwotę ok. 80 mln zł.

Rafako liczy, że spółce uda się podpisać kilka kontraktów eksportowych do końca I kw. 2018 r., poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Blisko rozstrzygnięć są postępowania w Indonezji i Mongolii.

Rafako złoży ofertę na budowę bloku o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka razem z Polimeksem-Mostostal, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Rafako kończy prace projektowe dotyczące krótkiego autobusu elektrycznego i chce stworzyć trzy prototypy do końca 2018 r., poinformował wiceprezes Jarosław Dusiło. Spółka nie wyklucza sprzedaży całego projektu, dodał.

Sąd zarejestrował dziś podwyższenie kapitału Marvipol Development, który przejął działalność deweloperską Grupy Marvipol, natomiast Marvipol zmienił nazwę na British Automotive Holding (BAH), co zakończyło proces podziału, podała spółka. Do końca grudnia obie powstałe z podziału holdingu spółki będą notowane na rynku głównym GPW.

Grupa Mars Shipyards & Offshore oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie recyklingu platform używanych w górnictwie morskim, podała Grupa Lotos. List intencyjny otwiera drogę do realizacji nowych projektów związanych z recyklingiem platform offshore i infrastruktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach węglowodorów.

Orlen Południe - spółka zależna PKN Orlen - realizuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący innowacyjnej metody biotechnologicznego przekształcania biorafineryjnych produktów ubocznych oraz surowców pochodzenia roślinnego w kwas mlekowy, podała spółka. Budżet projektu to ok. 5 mln zł, w tym 2,38 mln zł wynosi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,8 USD/b w listopadzie br. w porównaniu do 6,2 USD/b miesiąc wcześniej. W listopadzie ub.r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka.

MLP Group przekazało teren pod budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego dla MAKRO Polska, które powstanie na terenie parku logistycznego MLP Czeladź. Zakończenie budowy i przekazanie gotowych magazynów planowane jest na czerwiec 2018 r., podała firma.

Inpro otrzymało pozwolenie na użytkowanie I etapu osiedla Harmonia Oliwska w Gdańsku. W ramach I etapu inwestycji o nazwie "Cytra" wybudowano 151 mieszkań, a w II etapie "Rotta" powstaną w sumie 84 mieszkania, podała spółka.

LiveChat Software miał 22 805 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 grudnia 2017 r., podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 5 201 596 akcji R22 rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Na ofertę składa się nie więcej niż 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i nie więcej niż 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym. Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji na poziomie ok. 80 mln zł, a wpływy netto mają wynieść ok. 75 mln zł.

Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 5 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 36 tys. obligacji serii l/2017M spółki Comp, podała giełda.

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 25,14 mln zł w listopadzie br. i były wyższe o 22,9% r/r, poinformowała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uważa, że międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe z działalnością w Polsce, podobnie jak to jest w przypadku banków, mogłyby być ustawowo zobligowane do notowania na GPW, uważa prezes GPW Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że awans Polski do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa na przyciągnięcie nowego kapitału na warszawską giełdę, ale istotną rolę w przyciągnięciu globalnych funduszy nad Wisłę mają również do odegrania same spółki oraz domy maklerskie, uważa prezes GPW Marek Dietl. Podkreśla również konieczność wysokiego poziomu etyki wśród menedżerów spółek giełdowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) mogłaby odegrać rolę w finansowaniu programu modernizacji sił zbrojnych, uważa prezes GPW Marek Dietl.

W ramach umiędzynaradawiania biznesu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) widzi szanse wzrostu m.in. w segmencie posttransakcyjnym w regionie Europy Środkowej, czy organizację obrotu zielonymi certyfikatami na rynkach azjatyckich, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

W ramach projektów technologicznych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozważa różne przedsięwzięcia, również nie wyklucza zastosowania sztucznej inteligencji, powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce w I półroczu przyszłego roku systematycznie prezentować elementy aktualizacji strategii rozwoju do roku 2020 w zakresie technologii, umiędzynarodowienia działalności i nowych rynków dla kluczowych kompetencji giełdy, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad uruchomieniem giełdowego rynku produktów rolnych, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem