Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic.

"W treści listu strony zadeklarowały, iż będą w dobrej wierze dążyć do realizacji wspólnego przedsięwzięcia dla osiągnięcia opisanych niżej celów, w szczególności:

- Euvic dokona, sprzedaży na rzecz Qumak 50 000 akcji spółki IT Works S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki do dnia 31 marca 2018 r.;

- Qumak w terminie do 30 czerwca 2018 r. przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Qumak oraz będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zaś Euvic deklaruje objęcie tejże emisji akcji;

- wierzytelność Euvic z tytułu zapłaty ceny za akcje spółki IT Works S.A. zostanie potrącona z wierzytelnością Qumak z tytułu objęcia akcji serii N" - czytamy w komunikacie.

Cena akcji IT Works oraz planowana wartość i wielkość emisji akcji serii N zostaną ustalone na późniejszym etapie rozmów, podano także.

"W przypadku przeprowadzenia czynności opisanych powyżej, strony zadeklarowały podjęcie działań zmierzających do połączenia Qumak z Euvic poprzez przejęcie przez Qumak przedsiębiorstwa Euvic w zamian za akcje Qumak objęte przez udziałowców Euvic. Przeprowadzenie połączenia jest uwarunkowane uzyskaniem przez Qumak stabilnej sytuacji finansowej oraz takie ustalenie parytetu wymiany akcji Qumak za wniesione przedsiębiorstwo Euvic, które będzie akceptowalne dla akcjonariuszy Qumak i wspólników Euvic" - czytamy dalej.

Strony ustaliły iż czynności opisane powyżej zostaną podjęte przez strony pod warunkiem uzyskania przez Qumak z podwyższenia kapitału zakładowego Qumak z tytułu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M wpłat z tytułu ceny emisyjnej w łącznej kwocie nie niższej niż 30 mln zł, a także braku istotnych zobowiązań Qumak z tytułu kar umownych w prowadzonych przez Qumak projektach, istotnych zobowiązań z tytułu nieprawidłowych rozliczeń publicznoprawnych itp.

"Zdaniem zarządu, realizacja transakcji opisanych w liście intencyjnym stanowi najlepszy scenariusz kontynuacji działalności przez spółkę. Jest jednocześnie potwierdzeniem potencjału spółki, która - wsparta strategicznym zaangażowaniem Euvic - z sukcesem zakończy działania naprawcze i ponownie stanie się cennym aktywem w portfelach akcjonariuszy" - wskazano w materiale.

Jeżeli transakcje opisane listem intencyjnym nie dojdą do skutku, zarząd będzie zmuszony rozważyć inne scenariusze zabezpieczenia interesów spółki i jej akcjonariuszy, podkreślono także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.