Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej, podał Bioton. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD.

"Wycena akcji SciGen została dokonana metodą dochodową z wykorzystaniem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz pomocniczo metodą rynkową. Wycena licencji oraz umów o udział w zysku została dokonana metodą dochodową z wykorzystaniem modelu wielookresowej nadwyżki dochodów z aktywów (MEEM). Oba raporty zostały przygotowane przy założeniu stopy dyskontowej wyceny (średniego ważonego koszty kapitału) na poziomie 11,3%" - czytamy w komunikacie.

Oba raporty sporządzone zostały na dzień 30 września 2017 roku oraz wskazują na wartości w dolarach amerykańskich.

Wyceny wykazały, że wartość godziwa łącznego zaangażowania w SciGen (w tym licencji oraz umów o udział w zysku) wynosi od 58,7 mln USD do 64,1 mln USD. Spółka przyjęła na wewnętrzne potrzeby wartość godziwą na poziomie 61,4 mln USD, tj. średnią arytmetyczną łącznych wartości wskazanych w obu raportach, podano dalej.

"Wartość inwestycji spółki w SciGen ujawniona w księgach spółki na dzień 4 grudnia 2017 roku wynosi 113,8 mln USD. Na tę wartość składała się inwestycja w akcje SciGen (w kwocie 35,4 mln USD) oraz udzielone SciGen pożyczki (w wysokości 78,4 mln USD). Na podstawie raportu 1 oraz raportu 2 spółka ustaliła, że godziwa wartość inwestycji spółki w SciGen wynosi 61,4 mln USD. Na skutek otrzymania raportu 1 oraz raportu 2, spółka zdecydowała się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w SciGen. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD" - napisano w komunikacie.

Dokonany odpis ma charakter bezgotówkowy i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową spółki, podkreślił Bioton.

Odpis aktualizujący dotyczy jednostkowych danych finansowych spółki.

Bioton podał, że ostateczny wpływ dokonanego odpisu zostanie przedstawiony w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Kurs dolara amerykańskiego do złotówki został ustalony według stanu na 1 grudnia 2017 roku.

"Jednocześnie zarząd informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku otrzymał od KPMG podsumowanie kluczowych wniosków z analizy opcji strategicznych dotyczących dalszego zaangażowania kapitałowego w SciGen. Zarząd, w toku swojej normalnej działalności, dokonując analizy potrzeb rozwojowych spółki i przeprowadzanych projektów, wobec otrzymania od KPMG wyżej wymienionego podsumowania, rozważy możliwe dalsze kroki dotyczące SciGen i o podjętych decyzjach niezwłocznie poinformuje" - podano także w komunikacie.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.