Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dopuszcza możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy za 2017 r. w wysokości 100% wypracowanego zysk, jeśli pokrycie wymogów kapitałowych na koniec br. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla ubezpieczycieli życiowych oraz co najmniej 150% dla ubezpieczycieli majątkowych, podała Komisja.

"Zaleca się, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

I. otrzymały w ramach BION za 2016 r. ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00);

II. w poszczególnych kwartałach 2017 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych;

III. w 2017 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

IV. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale II" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2017 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%.

"Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2017 r. zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na koniec 31 grudnia 2017 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II"- czytamy także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.