Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca, aby powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) ograniczyły wartość dywidendy z zysku pochodzącego z 2017 r. lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku osiągniętego w br., podała Komisja.

"Warunkiem koniecznym i zalecanym przez organ nadzoru jest, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2018 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

- kryterium I - towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2016 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);

- kryterium II - w 2017 r. towarzystwo nie wykazało niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych;

- kryterium III - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

- kryterium IV - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa , powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

-kryterium V - towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2016 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że PTE spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w 2018 r. z zysku pochodzącego z 2017 r. lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku osiągniętego w 2017 r. "

"Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV. Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2017 r."- czytamy także.

Komisja wskazała także, że Towarzystwo, które zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.