Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers nie spełnia przesłanek umożliwiających w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wypłatę dywidendy za rok 2017 r., podała spółka.

"Spółka przypomina, że zgodnie z informacjami zawartymi w ww. raporcie bieżącym, Spółce została przyznana ocena nadzorcza 3 [2,97], wobec czego emitent nie spełnia przesłanek umożliwiających w ocenie Komisji wypłatę dywidendy za rok 2017 r. Jednocześnie emitent wyjaśnia, że stanowiska KNF nie mają charakteru wiążących aktów prawnych, lecz raczej walor instrukcyjny, przy czym mogą stanowić istotne zalecenie dla organów statutowych podmiotów nadzorowanych" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 5 grudnia 2017 r. KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. domów maklerskich w 2018 r.

Komisja zaleca, aby dywidendę w 2018 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.:

(i). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;

- współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;

- łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

(ii). dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2017 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;

(iii). ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2;

(iv). podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

B. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2017 r.:

(i). spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

(ii). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2017 roku;

(iii). dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2017 roku, podano w komunikacie.

Dodatkowo Komisja wskazała, że domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, a przy tym zwróciła uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększających współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych, przypomniano także.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.