Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji w akcje spółki zależnej Viatron oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill), podała spółka. Wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Herkulesa za bieżący rok może wynieść do -4,7 mln zł, zaś wpływ przerwy w realizacji inwestycję przez tę spółkę zależną: 1-,5 mln zł. Z kolei odpis związany z należnościami od Vistal Gdynia może wynieść do 1 mln zł.

"Zgodnie z uprzednio opublikowanymi informacjami, na skutek wypadku i uszkodzenia technicznego żurawia LG1750 spółka Viatron zmuszona została przerwać realizację prowadzonych projektów. Spółka zależna zamierza wznowić funkcjonowanie operacyjne od czerwca 2018 r. jednakże zgodnie z zasadą ostrożności na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. postanowiono ująć w wyniku okresu obrotowego saldo kosztów poniesionych w 2016 r. na inwestycję w rynki zagraniczne związane z relokacją działalności Viatron z Polski do Skandynawii. Zarząd ocenia, że wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Herkules za 2017 r. wyniesie -1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, wyżej wspominania sytuacja Viatron powoduje konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji Herkules w akcje spółki zależnej oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill). Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -4,7 mln zł, podano także.

"W związku z aktualną sytuacją finansową grupy kapitałowej Vistal Gdynia emitent dokona odpisu aktualizującego wartość salda należności od tego kontrahenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -1 mln zł" - czytamy dalej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.