Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PCC Rokita podpisała wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczącą dostaw węgla. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych 5 lat wynosi ponad 160 mln zł, podano także.

Minister energii zawnioskował o dodanie do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei zaplanowanego na 28 grudnia br. punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej, poinformowała spółka.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Handlowy bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

LC Corp przyjął politykę dywidendową uzależniającą wielkość zysku przeznaczonego na dywidendę od wskaźnika zadłużenia procentowego do kapitałów własnych (ND/E ), poinformowała spółka. W przypadku wskaźnika ND/E poniżej 60% spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 75% skorygowanego zysku netto.

Rada nadzorcza Grupy Kety powołała Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na stanowiska członków zarządu od 1 stycznia 2018 r., podała spółka.

Koniunktura rynkowa w 2018 r. powinna sprzyjać Herkulesowi zarówno w sektorze deweloperów mieszkaniowych jak i komercyjnych, poinformował wiceprezes Tomasz Kwieciński.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zidentyfikowania Banku BGŻ BNP Paribas jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Spółka Silesia Outlet Sp. z o.o. podpisała z Erbudem umowę na generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą w Gliwicach, podał Erbud. Wartość kontraktu to 57,56 mln zł netto.

Bank Millennium wyemitował i rozliczył 1 400 dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R na łączną kwotę 700 000 000 zł, podał bank. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,3% w skali roku.

Lotos Paliwa złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia Stacji Benzynowej Stenka, podał Urząd.

Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 40,2 mln zł, podano także.

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego etapu inwestycji Green Mokotów, która powstaje u zbiegu ul. Lubaszki i al. Wilanowskiej. Nowa faza osiedla obejmuje 71 mieszkań - w metrażach od 32 do 84 m2 oraz 4 lokale usługowe.

Sieć stacji paliw PKN Orlen w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie odnotowała wolumen sprzedaży na poziomie 10 miliardów litrów, poinformowała spółka.

Spółka zależna Vantage Development, VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k., złożyła najkorzystniejszą ofertę w prywatnym przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej, poinformowała spółka. Nieruchomość zostanie nabyta za 3,8 mln zł, dodano.

Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu torowego dla budowanego nowego bloku w Elektrowni Jaworzno za 367,28 mln zł netto, podały spółki. Stan zaawansowania prac na budowie nowego bloku to 50%.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) mianował Piotra Ożarka rzecznikiem klienta w PZU, podał ubezpieczyciel. Rzecznik ma pomagać w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia.

Biomed-Lublin przygotuje nową strategię do marca 2018 r., podała spółka.

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii C Tower Investments została ustalona na 65 zł za walor, podała spółka.

Govena Lighting złożyła wniosek o publiczną dotację projektu ?Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting w dziedzinie elektroniki oświetleniowej" w wartości 9 670 938,62 zł, a suma dotacji z programu operacyjnego ma wynieść 3 538 148,27 zł, poinformowała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został rekomendowany do dofinansowania.

Torpol podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowy na wykonanie dodatkowych zadań na potrzeby prac na liniach kolejowych 281 i 766, podała spółka. Wartość umowy to ok. 20,2 mln zł netto.

Idea Bank spodziewa się przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów jeszcze w tym miesiącu, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz. Ze względu na znaczną liczbą chętnych do korzystania z tej usługi bank wprowadził próg wejścia - od stycznia minimalna deklarowana wpłata, umożliwiająca zamówienie mobilnego wpłatomatu, będzie wynosić 1 000 zł, podała instytucja.

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne w złotych lub w euro, podała spółka.

Premierę gry "Tactical Mind" na konsolę Nintendo Switch ustalono na 22 grudnia br. w Ameryce Północnej oraz 30 grudnia br. w Europie i Australii, podał Cubic Games.

QubicGames zawarł ze spółką stowarzyszoną Sonka, w której ma 29% akcji, umowę wydawniczą na wprowadzenie gry "The Way", na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka.

Spółka w 100% zależna od GetBack podpisała z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł, podał GetBack

Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka ? Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 330,1 mln zł, podano także.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła ze stroną społeczną porozumienie, na mocy którego wypłaci zawieszone wcześniej świadczenia na rzecz pracowników w wysokości ok. 350 mln zł w 2018 r. i ok. 200 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Marvipol Development jest zainteresowany kolejnymi inwestycjami w segmencie magazynowym, poinformowała spółka podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez ISBnews.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.