Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka.

"Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i przedstawieniu wierzycielom propozycji układowych dotyczących części zobowiązań emitenta, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na przyszłą sytuację Ferrum" - czytamy w komunikacie.

Zasadnicze elementy przygotowanych propozycji układowych to:

- spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz kosztów, prowizji i innych należności ubocznych w drodze konwersji na akcje spółki w ramach nowej emisji akcji serii F;

- umorzenie odsetek przysługujących wierzycielom po dniu układowym;

- konwersją objęte będą przysługujące wierzycielom wierzytelności w kwotach: (i) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN (Fundusz) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 29 mln zł, (ii) Mezzanine FIZ AN (Mezzanine FIZAN) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 25 mln zł, (iii) Watchet Sp. z o.o. (Watchet) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 72,8 mln zł;

- objęcie przez ww. wierzycieli w wyniku konwersji łącznie 33 368 233 akcje Ferrum serii F o łącznej wartości nominalnej 103 107 839,97 zł, w ten sposób, że: (i) Fundusz obejmie 7 614 675 akcji o łącznej wartości nominalnej 23 529 345,75 zł, (ii) Mezzanine FIZAN obejmie 6 599 186 akcji o łącznej wartości nominalnej 20 391 484,74 zł, natomiast (iii) Watchet obejmie 19 154 372 akcji o łącznej wartości nominalnej 59 187 009,48 zł, wartość nominalna jednej akcji Ferrum nowej emisji wynosi 3,09 zł, natomiast cena emisyjna nowych akcji serii F będzie wynosiła 3,8 zł;

- podwyższenie kapitału zakładowego Ferrum o kwotę 103 107 839,97 zł w wyniku konwersji wierzytelności objętych układem.

"Objęcie akcji serii F przez ww. wierzycieli nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru)" - czytamy dalej.

Wierzytelnościami objętymi propozycjami układowymi są wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Ferrum.

"Zarząd spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww. propozycje układowe wierzycielom, przy założeniu, że planowany dzień układowy przypadałby na dzień 11 grudnia 2017 r. (według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu), natomiast w przypadku skutecznego przyjęcia propozycji układowych przez wierzycieli spółka wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie układu przez właściwy sąd" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem