Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał Częstochowie długoterminowy rating krajowy na poziomie AA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"Rating Częstochowy odzwierciedla opinię Fitch, że wyniki operacyjne Częstochowy pozostaną dobre w średnim okresie, czemu będą sprzyjały dobre praktyki zarządzania finansowego w mieście. Ratingi odzwierciedlają również umiarkowane zadłużenie Częstochowy oraz prognozowane niskie zapotrzebowanie na nowy dług w średnim okresie, co przekłada się na mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu" ? czytamy w komunikacie.

Międzynarodowe ratingi Częstochowy zostały potwierdzone 27 października 2017r. i nadanie ratingu krajowego nie miało na nie wpływu, podano także.

Fitch spodziewa się, że Częstochowa utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach 2017-2019. Agencja prognozuje, że w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 90 mln zł rocznie i stanowić około 8% dochodów operacyjnych. Nadwyżka ta będzie 1,8-krotnie wyższa od obsługi długu, która jest szacowana na około 50 mln zł rocznie, włączając odsetki plus raty.

"Na podstawie wstępnych danych otrzymanych od miasta Fitch utrzymuje swoje prognozy w zakresie niewielkiego deficytu budżetowego miasta w 2017r., tj. na poziomie 15 mln zł lub 1% dochodów ogółem. Deficyt budżetowy może następnie wzrosnąć do 2% rocznie w latach 2018-2019, ale pozostanie nadal niski w porównaniu do innych miast z grupy porównawczej, pomimo rozpoczęcia realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE" ? czytamy dalej.

Agencja prognozuje, że w latach 2017-2019 wydatki majątkowe Częstochowy wyniosą łącznie 600 mln zł (średnio 15% wydatków ogółem), z czego prawie 160 mln zł w 2017r., oraz że w około 90% będą one finansowane z nadwyżki bieżącej oraz z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), a jedynie 10% będzie wymagało finansowania dłużnego.

"W średnim okresie Fitch spodziewa się, że zadłużenie miasta pozostanie stabilne i będzie wynosiło około 40% dochodów bieżących. Prognozujemy, że w 2017r. zadłużenie miasta wyniesie około 450 mln zł. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej pozostanie na poziomie około sześciu lat i będzie znacznie niższy od ostatecznego terminu spłaty zadłużenia (do 15 lat). Nowa długoterminowa pożyczka w kwocie 250 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którą Częstochowa planuje zaciągnąć w latach 2017-2021, powinna w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie miasta na finansowanie dłużne w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020" ? napisano także w komunikacie.

Fitch spodziewa się, że dochody podatkowe Częstochowy będą rosły w średnim okresie, czemu będzie sprzyjać wzrost gospodarczy prognozowany przez Fitch na poziomie 4,4% w 2017 r. oraz 3,6% w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.