Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Energa-Operator złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy pozew wzajemny przeciwko Arcus S.A. oraz T-matic Systems S.A., w którym Energa dochodzi od pozwanych, solidarnie, zapłaty kwoty 157,06 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 listopada 2017 r. zapłaty tytułem naprawienia "rzekomej szkody" poniesionej przez Energa w związku z zawarciem i realizacją przez powodów na rzecz Energa kilku umów, podał Arcus w komunikacie.

Chodzi o umowy realizacyjne na dostawę oprogramowania i uruchomienie infrastruktury licznikowej o numerach ZP/64/AZU/2011, ZP/63/AZU/2011, ZP/62/AZU/2011, W/1/AZU/00071/12 oraz umowy na wykonanie infrastruktury pośredniczącej w technice PLC o numerach ZP/66/AZU/2011 oraz ZP/67/AZU/2011, zawarte w okresie od 25 sierpnia 2011 r. do 1 lutego 2013 r. w następstwie udzielenia przez Energa zamówienia publicznego w trybie przetargowym.

"Wniesienie przez Energa pozwu wzajemnego nastąpiło w związku z wcześniejszym powództwem odszkodowawczym emitenta i T-matic przeciwko Energa [?] i stanowi to kolejny element wielopłaszczyznowego sporu prawnego powstałego między stronami w związku z umowami; o kluczowych zdarzeniach stanowiących przejawy tego sporu emitent informował w raportach bieżących nr 3/2015, 21/2015, 22/2015, 24/2015, 25/2015, 2/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 i 16/2017" - czytamy dalej.

Ogólna suma dochodzonego pozwem wzajemnym roszczenia - kwota 156,06 mln zł - obejmuje wysokość kar umownych naliczonych przez Energa z kilku niezależnych od siebie tytułów, podano także.

"Emitent kwestionuje roszczenia zawarte w pozwie wzajemnym, uznając je za całkowicie bezpodstawne" - czytamy dalej w komunikacie.

"Spodziewaliśmy się takiej reakcji. Wcześniej złożyliśmy pozew na kwotę 174 mln zł. Nie mieliśmy jednak wyboru, musieliśmy postawić na merytoryczną walkę. Uznajemy pozew Energi za bezzasadny, zwłaszcza wobec ostatnich rozstrzygnięć sądowych" - napisał prezes Grupy Arcus Michał Czeredys w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

W końcu września br. Arcus oraz jej spółka zależna T-matic Systems wyliczyły straty związane z kontraktem na dostawy inteligentnych liczników energii dla Energi-Operator i złożyły do sądu pozew o 174,11 mln zł odszkodowania.

Arcus powołał się na - jak podkreślił - prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który przyznał rację konsorcjum Arcus i T-matic i oddalił zażalenie Energi Operator na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z kwietnia br.

"Sprawa dotyczy zwrotu wypłaconego Enerdze świadczenia z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie ponad 9,5 mln zł przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Kluczowym aspektem jest omówiona szeroko przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zasadnicza racja Arcus i T-matic w sporze z Energa Operator. Obecnie także Sąd Apelacyjny uznał, że uzyskanie tej kwoty było bezzasadne" - czytamy w oświadczeniu spółki.

Zdaniem Czeredysa, nowe światło na sprawę rzuca prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku, które potwierdza linię argumentacyjną konsorcjum i jednocześnie niezasadność stanowiska prawnego Energi -Operator, na której opierała ona całą dotychczasową taktykę prowadzenia sporu.

"Orzeczenie to jest o tyle istotne, że pomiędzy stronami zaistniały nowe, ważne okoliczności, które potwierdzają prawidłowość naszego stanowiska prawnego. Mało tego, wskazują na bezprawne działanie Energa Operator, co naszym zdaniem, doprowadzi do skutecznego dochodzenia przez Arcus i T-matic odszkodowania rzędu setek milionów złotych od Energa Operator, a którego wysokość została już wstępnie (za część okresu) wyliczona przez uznany ośrodek naukowy - Katedrę Finansów Korporacji Uniwersytetu Łódzkiego, a którego koszty mogą być dużym ciężarem dla operatora. Niemniej jednak jesteśmy otwarci na wznowienie dialogu i dążenie do zawarcia ugody" - napisał prezes.

Takie rozwiązanie jest - według niego - najkorzystniejsze dla obu stron, a rozstrzygnięcia sądów powinny być sygnałem dla Energi Operator poddającym w wątpliwość dalsze prowadzenie sporu na drodze sądowej.

Między konsorcjum spółek Arcus oraz T-matic Systems a Energa-Operator od października 2015 roku trwa spór o umowę na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej. To największe wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznej (tzw. smart metering) w Polsce i jedno z największych w Europie. Strony nie mogły dojść do porozumienia w zakresie zakończenia projektu i jego finalnego rozliczenia, dlatego sprawa trafiła do sądu. W maju 2016 r. strony sporu informowały rozpoczęciu rozmów, które miały doprowadzić do ugodowego rozwiązania.

Instalacji inteligentnych liczników wymagają unijne dyrektywy - zgodnie z pierwotnymi założeniami do 2020 roku 80% odbiorców energii w Polsce pobierających prąd od każdego dostawcy będzie musiało mieć zainstalowany inteligentny licznik energii.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem