Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, zawarła z PKO Bankiem Polskim porozumienie związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka.

"Porozumienie przewiduje, co następuje:

a) intencją stron porozumienia jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o transakcji sprzedaży nieruchomości emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2017) zostały także zaliczone na zaspokojenie roszczeń PKO z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń PKO wobec emitenta z tytułu umowy kredytu podpisanej przez emitenta (hipoteka).

b) uznanie przez Vistal Stocznia Remontowa swoich zobowiązań zasądzonych nakazem zapłaty do kwoty 9 018 631,34 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty, jak również zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 32 234 zł objętych nakazem zapłaty - opisanym w raporcie bieżącym 99/2017 (wierzytelność),

c) Vistal Stocznia Remontowa dokona spłaty zobowiązań z tytułu hipoteki i wierzytelności zgodnie z promesą wydaną przez PKO,

d) Vistal Stocznia Remontowa oświadcza, iż kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę zaległych zobowiązań, w tym na poczet hipoteki i wierzytelności, w pierwszej kolejności z tytułu należności głównej, w dalszej z tytułu odsetek i kosztów postępowania,

e) do dnia 31.01.2018 r. PKO zobowiązuje się wstrzymać od dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania lub zabezpieczenia wierzytelności na podstawie uzyskanego tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty oraz zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie przedmiotowej wierzytelności,

f) Vistal Stocznia Remontowa zobowiązuje się do niewnoszenia jakichkolwiek środków zaskarżenia nakazu zapłaty,

g) prawidłowe wykonanie porozumienia wyczerpuje wszelkie roszczenia stron związane z przedmiotem postępowania zawisłego przed sądem oraz z tytułu hipoteki" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Vistal informuje, że powziął informację o wpłynięciu do spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa pisma od Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), zgodnie z którym w związku z wypowiedzeniem umów kredytowych spółkom Vistal Gdynia, Vistal Marine i Vistal Stocznia Remontowa oraz w związku z podpisaniem w dniu 13.11.2017 r. umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości BOŚ oświadcza, iż z tytułu zaspokojenia wymagalnych kredytów BOŚ w okresie do 31.01.2018 r. powstrzyma się od podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do nieruchomości, na których posiada zabezpieczenia w postaci hipotek.

Jednocześnie BOŚ zastrzegł, że oświadczenie od powstrzymania się od podejmowania działań windykacyjnych jest warunkowe i uzależnione od złożenia również przez PKO BP jako wierzyciela, którego wierzytelności są zabezpieczone hipoteką, oświadczenia o powstrzymania się od podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem transakcji a obciążonych hipotekami PKO i BOŚ w okresie do 31.01.2018 r., podano także.

13 listopada Vistal Stocznia Remontowa podpisała z Zarządem Portu Morskiego Gdynia umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim za kwotę 39,5 mln zł netto.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.