Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował o ustaniu przesłanek będących podstawą odpisu z tytułu utraty wartości aktywów, o którym informował w marcu 2016 r. Odwrócenie odpisu będzie miało dodatni wpływ na wynik EBIT na poziomie ok. 500-530 mln zł oraz wpływ na wynik netto w wysokości ok. 400-430 mln zł, podała spółka.

"W związku z przeprowadzeniem oceny dalszego istnienia przesłanek wskazujących na możliwą utratę wartości, będących powodem ujęcia w księgach rachunkowych spółki na koniec 2015 roku odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości w łącznej wysokości brutto 624,8 mln zł. Zarząd spółki stwierdził, iż w chwili obecnej takie przesłanki dłużej nie występują, a utworzony uprzednio odpis aktualizujący powinien ulec zmniejszeniu lub zostać całkowicie odwrócony" - czytamy w komunikacie.

O ustaniu tych przesłanek w ocenie zarządu świadczy m.in. obserwowany na rynku wzrost cen węgla kamiennego, zmniejszenie podaży węgla ze strony krajowych producentów oraz przyjęty do realizacji przez spółkę scenariusz elastycznego rozwoju zakładający produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton. W związku z powyższym, spółka zgodnie z wymogami standardu MSR 36 Utrata wartości aktywów, powinna dokonać ponownego przeliczenia wartości odzyskiwalnej aktywów objętych uprzednio odpisem aktualizującym, podano także.

"Wstępne wyniki dokonanego szacowania nowej wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów wskazują na konieczność odwrócenia całej kwoty dokonanego uprzednio odpisu po skorygowaniu o wartość amortyzacji jaka byłaby naliczona pomiędzy dniem na jaki utworzono odpis aktualizujący, a dniem w którym dokonane zostanie jego odwrócenie" - wyjaśniła spółka.

"Wartość ta nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA, natomiast wg wstępnych szacunków przewiduje się jej dodatni wpływ na wynik EBIT na poziomie ok. 500-530 mln zł oraz wpływ na wynik netto w wysokości ok. 400-430 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Bogdanka podkreśliła, że powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na płynność finansową spółki. Spółka zastrzegła też, że prezentowany powyżej przedział ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie po badaniu przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.