Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu BGŻ BNP Paribas dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,60 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,68 pkt proc.

Tomasz Pruszczyński w porozumieniu z Polinvest 7 S.a.r.l ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 696 021 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Sare po cenie 22,7 zł za sztukę, podało Sare.

Dekpol zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni ok. 13 hektarów, poinformowała spółka. Plan zakłada realizację na niej projektu deweloperski o łącznej powierzchni ponad 60 tys. m2.

Zarząd PZ Cormay podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 1,89 mln zł projektu pn. "Stworzenie CBR PZ Cormay S.A." z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Druga stroną umowy jest minister rozwoju i finansów, podała spółka.

Murapol Projekt 35, spółka zależna Murapolu, zawarła z Monday Development przyrzeczoną umowę zakupu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dymka o łącznej powierzchni 13 993 m2 za łączną cenę 14,25 mln zł netto, poinformowała spółka.

Jarosław Grzywiński zrezygnował - przed objęciem stanowiska - z funkcji wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ze względu na relizację nowych zadań związanych z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce, poinformowała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH na sprzedaż węgla koksowego przez 5 lat, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 1,35 mld zł.

Rada nadzorcza Famuru powołała Adama Toborka wiceprezesa zarządu spółki do 1 stycznia 2018 roku z uwagi na rezygnację z tej funkcji Zbigniew Fryzowicza, podał Famur.

Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł, podała NanoGroup. Strony chcą zrealizować transakcję w I kw. 2018 r.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator, a także czterem sprzedawcom z urzędu, podał Urząd. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 0,8%, a średni wzrost cen w obrocie dla odbiorców grupy taryfowej G czterech największych sprzedawców energii elektrycznej wynosi ok. 0,5%.

Enter Air i Itaka Holdings zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 51 mln USD netto (ok. 182,5 mln zł), podał Enter Air.

GetBack "jednoznacznie i kategorycznie" stwierdza, że nigdy nie miał bezpośredniego dostępu do bazy danych PESEL w sposób umożliwiający pozyskanie danych osobowych osób zadłużonych, napisał zarząd spółki w oświadczeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia ze strony prokuratury o podjęciu działań wobec pracownika spółki, GetBack uruchomił właściwe procedury oraz wszczął wewnętrzne postępowanie sprawdzające, podano także.

Comarch planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży systemów ERP do 500 mln zł w ciągu najbliższych 7 lat w ramach strategicznego Planu 7500, podała spółka.

Tower Investments przydzielił wszystkie oferowane papiery i pozyskał 22,5 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej osiągnęła 44,064%, podała spółka. Spółka planuje zadebiutować na rynku regulowanym GPW jeszcze w tym roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) serii AA2 o wartości nominalnej 65 786 000 zł jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.

LPP planuje otwarcie 20 nowych salonów wszystkich marek do końca tego roku - w Polsce na Ukrainie i w Rosji, poinformowała dyrektor ds. inwestycji w LPP Olimpia Patej.

Robyg otrzymał pozwolenie na użytkowanie IV etapu Osiedla Kameralnego na warszawskim Bemowie, poinformowała spółka. Oznacza to, że w najbliższym czasie nastąpi przeniesienie prawa własności na klientów, którzy zakupili mieszkania w tym budynku.

ECC Games liczy na wejście na NewConnect na początku 2018 roku, poinformował prezes Piotr Wątrucki.

KCI zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Metropolitan Investment 4 lokali niemieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej, poinformowała spółka. Wartość umowy wyniosła 18,9 mln zł brutto, podano także.

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack sfinalizował nabycie portfeli wierzytelności od banku z siedzibą na terytorium Polski o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka.

T-Bull podtrzymuje chęć przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w I kwartale 2018 r., poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. Priorytetem na przyszły rok jest m.in. rozwój multiplayera na urządzeniach mobilnych.

11bit studios liczy, że dzięki premierom Frostpunk i dwóch projektów wydawniczych przyszły rok będzie rekordowy, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

Euro Styl z grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż 232 lokali w ramach II etapu Osiedla Spektrum zlokalizowanego w północnej części Gdańska-Przymorze, poinformowała spółka.

Ministrowie środowiska oraz energii, górnictwa i zasobów ropy naftowej Kolumbii Brytyjskiej zdecydowali o nieprzyznaniu certyfikatu oceny środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax, realizowanego przez KGHM Ajax - spółkę KGHM Polska Miedź i Abacus Mining and Exploration Corporation, podał KGHM. Spółka rozważy skorzystanie ze środka odwoławczego.

Atal rozpoczął sprzedaż 86 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w II etapie inwestycji Osiedla Warszawa na warszawskich Włochach, poinformowała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kwartał 2019 roku.

Alior Bank uruchomi w pełni cyfrową platformę pośrednictwa finansowego BANCOVO. w ramach realizacji strategii "Cyfrowego buntownika", poinformował bank. Klienci uzyskają w trybie online dostęp do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych - w pierwszej kolejności pożyczek gotówkowych, a później również kredytów hipotecznych i ubezpieczeń. Projekt BANCOVO., w który Alior Bank planuje zainwestować 30 mln zł, w 2020 roku ma sprzedać 2-3 mld zł kredytów.

Zarząd Gekoplastu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - zawiera się w wartości godziwej, a nabycie akcji przez wzywającego wpłynie na rozwój działalności spółki, podał Gekoplast.

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka.

AkerBP, operator koncesji Aerfugl (wcześniej Snadd) i Skogul (wcześniej Storklakken), w których udziały posiada spółka zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - PGNiG Upstream Norway (PUN), złożył wnioski do Norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii o zatwierdzenie planów zagospodarowania tych koncesji, podał PGNiG. Uruchomienie produkcji na koncesjach możliwe jest w 2020 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zainwestuje ok. 60 mln zł w budowę centrum produkcyjno-remontowego dla spółki zależnej Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) w gminie Suszec, podała spółka.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Wyrazili też zgodę na emisję nowych akcji serii F i zaoferowanie ich w ofercie publicznej, podała spółka.

GetBack pracuje nad strategią, której ogłoszenie nastąpi w I kwartale 2018 r. W Polsce spółka celuje w najlepszej jakości aktywa dostępne na rynku, w Rumunii chce zwiększać wolumen przez nabywanie na większą skalę przeterminowanych portfeli bankowych, w Hiszpanii natomiast zakłada selektywne podejście do rynku i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych, poinformował ISBnews prezes Getback Konrad Kąkolewski. Ponadto oferta produktowa spółki również będzie rozszerzana.

Zmiany stanu posiadania akcji Selvity przez istotnego akcjonariusza i członka rady nadzorczej Tadeusza Wesołowskiego miały na celu wyłącznie uporządkowanie posiadanych aktywów, a on sam niezmiennie będzie angażował się w spółkę, podał Wesołowski w oświadczeniu.

Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1, podały instytucje. Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.

Kredyt Inkaso pozyska z publicznej emisji obligacji serii PA01 14,3 mln zł, podała spółka. Zapisy na walory złożyło 445 inwestorów indywidualnych. W najbliższym czasie spodziewana jest rejestracja obligacji w KDPW, zaś ich debiut na rynku Catalyst planowany jest w styczniu 2018 r.

Zarząd Arctic Paper wraz z radą nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Arctic Paper Kostrzyn, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu do 315 tys. ton papieru wysokogatunkowego, w porównaniu z 285 tys. ton obecnie (czyli o ponad 10%). Wartość inwestycji jest szacowana na około 10 mln euro (ok. 42 mln zł), podała spółka.

Podmiot zależny GetBacku zawarł umowę, na podstawie której Cycle Credit Bulgaria EOOD będzie zarządzać jego portfelami wierzytelności nabytymi na rynku byłgarskim, podał GetBack.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na głównym rynku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Marvipol Development z dniem 19 grudnia 2017 r., tj. od wtorku, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem