Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka.

Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka ? akcjonariusze Auto Partner ? rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) celem sprzedaży do 12 mln akcji Auto Partner, stanowiących 9,27% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

Best Capital Italy, spółka zależna Bestu wynegocjowała istotne warunki umowy nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 128 mln euro, podał Best.

GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł.

Oferta konsorcjum Torpol Oil&Gas (TOG) ? spółki zależnej Torpolu ? PSJ Hydrotranzit oraz IDS Bud, warta 389,5 mln zł netto, została uznana za najniższą cenowo w przetargu Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", podał Torpol.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca czerwca 2018 r.

Fundusz Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny od Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, zawarł aneks do umowy ramowej współpracy ze spółką SuperGrosz, przedłużający okres obowiązywania umowy do czerwca 2018 r., podał Vindexus.

Rada nadzorcza Vistalu Gdynia podjęła uchwały zgodnie z którymi członek rady nadzorczej Tadeusz Rymszewicz przestał wykonywać czynności członka zarządu spółki i powołała go na członka komitetu audytu rady nadzorczej spółki, podała spółka.

Naczelny Sąd Administracyjny skierował sprawę dot. podatku VAT za grudzień spółki Action do ponownego rozpatrzenia, poinformowała spółka.

PBG zawarło ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz innymi podmiotami ugodę przez sądem, która kończy spory dotyczące kontraktów na budowę autostrady A1, podała spółka.

Bloober Team oczekuje, że gra ?>observer_" będzie sprzedawać się na dobrym poziomie w długim terminie, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki.

Mabion złożył wniosek patentowy dla innowacyjnej terapii leczenia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane przy użyciu przeciwciała MabionCD20 skojarzonego z innymi substancjami. Wniosek patentowy obejmuje Europę z możliwością jego rozszerzenia w skali całego świata, podała spółka.

Rada nadzorcza Idea Banku powołała Tomasza Górskiego na stanowisko członka zarządu od 1 lutego 2018 r. , podał bank.

PGE Energia Ciepła - spółka Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała porozumienie z władzami Rybnika oraz z PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa - operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku i Polską Grupą Górniczą (PGG) w sprawie budowy modułu ciepłowniczego w Elektrowni Rybnik, podała spółka. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.

Bloober Team chce mieć 2-3 duże brandy w segmencie gier horror psychologiczny, które obok gier będą generować przychody również z innych kanałów medialnych jak np. film, serial, czy komiks, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno.

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo w budowa drogi S3, poinformowała spółka. Wartość umowy to 293,1 mln zł netto, dodano.

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowę na dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) w ramach zadania "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 102,66 mln zł netto.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym wysokości 0,88 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego; 0,66 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,49 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej wysokości 3,53 pkt proc., podał bank.

QubicGames stawia na budowanie portfela gier na platformę Nintendo Switch, poinformował prezes Jakub Pieczykolan. Projekty na inne platformy mają przyczyniać się do zwiększania zyskowności.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 10,5 mln zł i były wyższe o ok. 4% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2017 r. wyniosły ok. 141 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20% r/r.

W trakcie rutynowych działań przygotowujących odwiert Moftinu 1001, należący do Serinus Energy Inc. do dalszej produkcji, nastąpiło niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon, poinformowała spółka.

Stalprodukt podpisał umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka.

Bloober Team planuje przejść na rynek główny GPW z NewConnect w 2018 r., rozważa też przejęcie podmiotu z polskiego rynku gier, poinformował prezes Piotr Babieno. Bloober Team uruchomi też spółkę w USA, która ma zająć się sprzedażą produktów grupy na rynku amerykańskim i światowym.

Vantage Development zawarł z Rank Progress umowę dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskiej przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podały spółki. Strony planują zrealizować na nieruchomości łącznie około 2,4 tys. mieszkań i lokali usługowych oraz około 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej, dodano.

Kredyt Inkaso odnotowało 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień - wrzesień 2017) wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity zawarło aneks z wierzycielami przewidujący, że okres obowiązywania II umowy przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli, ustalony początkowo na dzień 15 grudnia 2017 r., ulega przedłużeniu do 28 lutego 2018 r. albo do wcześniejszego dnia, w którym zawarte zostanie przez strony II umowy ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank.

Qumak podpisał porozumienie z Microsoft, którego celem jest wypracowanie wspólnej oferty na polskim rynku, łączącej produkty i usługi Microsoft oraz kompetencje Qumak w obszarach inteligentnych technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa, podał Qumak.

Selvita otrzymała od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zgodę na wznowienie badania klinicznego SEL24 fazy I/II, prowadzonego w Stanach Zjednoczonych z udziałem pacjentów cierpiących na nawrotową i/lub oporną na leczenie postać ostrej białaczki szpikowej, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem