Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja.

LiveChat chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku wysokości 11,33 mln zł, co daje 0,44 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza PDH Polska z Grupy Azoty pozytywnie zaopiniowała wybór licencji na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc., podmiot zależny W.R. Grace & Co.-Conn, podała spółka. Po zgodach zarządu i rady nadzorczej, decyzja wymaga jeszcze akceptacji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PDH Polska.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) określiła dla Banku Handlowego wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych indywidualny narzut (ST), mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,80%, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.

Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano protokół przekazania bloku do eksploatacji.

Pharmena przedłuża umowę na dystrybucję produktów w Chinach, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie na kolejny rok, podała spółka. Zakładana minimalna wartość zamówień w roku 2018 wynosi 850 tys. euro.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł.

WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco, podał Urząd. Kontrola nad Grupą WDX będzie sprawowana wspólnie z Dariuszem Bąkowskim.

IMG ma do końca roku podjąć decyzję o wyborze źródeł dodatkowego finansowania, nie wyklucza wejścia na rynek publiczny, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Zachodniemu WBK utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,44 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. .

Rada nadzorcza Awbudu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Arkadiuszowi Wiercińskiemu funkcji wiceprezesa, poinformowała spółka. Ponadto w skład zarządu powołany został Jacek Zwiech.

Braster podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd, która przeprowadzi pilotaż profesjonalnego, medycznego i technicznego urządzenia i systemu telemedycznego Braster wśród brytyjskich klinik medycznych. Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na pierwsze półrocze 2018 r. podała spółka.

Gra "Mighty Machines", której deweloperem i wydawcą jest Artifex Mundi, została udostępniona w ramach tzw. soft launch, podała spółka.

PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla na potrzeby Tauron Wydobycie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto.

Marvipol Development zamierza zintensyfikować zakupy gruntów pod inwestycje magazynowe i mieszkaniowe w I kw. przyszłego roku, poinformował członek zarządu Mariusz Poławski.

Marvipol Dewelopment, który po podziale Marvipolu zadebiutował dziś na rynku głównym GPW ocenia, że dzięki dobrym perspektywom w budownictwie mieszkaniowym i logistycznym "główne wzrosty są dopiero przed spółką", poinformowali członkowie zarządu.

Marvipol Development zamierza rozpocząć w styczniu przyszłego roku negocjacje sprzedaży najprawdopodobniej pakietu dwóch projektów magazynowych - pod Grodziskiem Mazowieckim i Łodzią, poinformował członek zarządu Mariusz Poławski.

Akcje spółki Marvipol Development zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,88% wobec ceny odniesienia i wyniósł 8,15 zł.

Global Cosmed Group w Jaworze nabył 25 000 udziałów w Global Cosmed Group w Hamburgu tj. 25% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 1 euro każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25 000 euro, po cenie 7,18 mln zł, podała spółka. Tym samym Global Cosmed Group posiada 100% udziałów niemieckiej spółki zależnej.

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 23,7 mln zł w listopadzie 2017 r., co oznacza spadek o 5% r/r, poinformowała spółka.

Spółka zależna Archicomu, mLocum kupiła działkę w Łodzi - Złotno za 6 mln zł, gdzie zamierza realizować inwestycję mieszkaniową na ok. 400 mieszkań, poinformowała spółka.

W ramach wezwania na akcje Luka Rijeka zawarto transakcje na 364 115 mln akcji tj. 2,70% kapitału zakładowego spółki , podał OT Logistics.

Po zakończeniu budowy księgi popytu Prime Car Management (PCM) podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł, poinformowała spółka.

Sytuacja w strefie przyodwiertowej Moftinu 1001 pozostaje stabilna, podał Serinus, przedstawiając aktualizację sytuacji po wypadku na odwiercie w Rumunii.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami na poziomie skonsolidowanym grupy kapitałowej - w wysokości 1,71 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Pekao przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,01 pkt proc., a wynikającym z ekspozycji Pekao Banku Hipotecznego, poinformował bank.

Celem dla Grupy Hollywood jest osiągnięcie 300 mln zł przychodów rocznie, poinformował ISBnews wiceprezes ds. ekonomicznych Tomasz Mika. Grupa chce to osiągnąć poprzez wzrost organiczny i akwizycje. Dzięki wzrostowi organicznemu Hollywood chce rosnąć o nawet 50% rocznie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem