Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna

--Wiosną przyszłego roku resort finansów planuje wprowadzić do sprzedaży nowe obligacje. Dadzą posiadaczom prawo do udziału w loterii i pozyskania specjalnej premii pieniężnej

--Ministerstwo Finansów wyda wkrótce komunikat, w którym potwierdzi informacje DGP, że od opłaty recyklingowej trzeba odprowadzać VAT

--O zgodę UKE na wprowadzenie dopłat w roamingu wystąpiło już 12 operatorów komórkowych

Puls Biznesu

--Kurierzy: Prawie 80% przychodów w Polsce przypada na cztery firmy

--Ministerstwo Finansów ma rewolucyjne pomysły na poukładanie relacji podatnik - urząd skarbowy - doradca podatkowy

--W Chinach zwodowano pierwszy na świecie statek towarowy zasilany jedynie energią elektryczną

Gazeta Wyborcza

--Projekt ustawy o upadłości konsumenckiej przewiduje, że do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy samo stwierdzenie, iż dłużnik jest niewypłacalny

--Rząd PiS od stycznia wprowadza antysmogową taryfę ogrzewania domów energią elektryczną

Rzeczpospolita

--Za mało i zbyt wolno wydajemy środki unijne - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Może się to skończyć sankcjami

--Swoboda obrotu nieruchomościami coraz bardziej się kurczy; najpierw pozbawiono jej właścicieli gruntów rolnych, potem leśnych, a teraz tych z prywatnymi basenami i oczkami

Parkiet

--JSW ma zapowiadaną od dawna długoterminową strategię. Analitycy narzekają, że zabrakło w niej prognoz kosztów produkcji i cen węgla

--Zaledwie 7% brakuje wskaźnikowi WIG do pobicia rekordu ze szczytu ostatniej hossy. Dominuje przekonanie, że to tylko kwestia czasu

--Notowania Pekao rok po ogłoszeniu przejęcia go przez PZU i PFR zyskały niewiele. Dywidenda była wysoka, ale mimo strategii zakładającej hojne wypłaty pozostaje niepewność co do jej wielkości

ISBnews

--Grupa Trans Polonia zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19,35 mln zł w listopadzie 2017 roku, co oznacza wzrost o 11% r/r, podała spółka.

--Celem strategicznym APS Energia jest uzyskanie docelowo w Polsce minimum 50% przychodów firmy z segmentu trakcji jezdnej, poinformował prezes Piotr Szewczyk.

--Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka.

--iFun4all przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w przyszłym roku dwóch nowych gier, podała spółka. iFun4all zamierza kontynuować tworzenie gier w systemie "premium" na komputery oraz konsole, ze szczególnym uwzględnieniem konsoli Nintendo Switch.

--Rada nadzorcza Gremi Media odwołała Dariusza Bąka ze stanowiska prezesa zarządu, a także Marię Wysocką Piotra Łyska i Iwonę Liszkę-Majkowską ze stanowisk wiceprezesów zarządu oraz powołała Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Marię Wysocką i Piotra Łyska na stanowiska wiceprezesów zarządu, podała spółka.

--Mirbud otrzymał z PDC Industrial Center 80 zwrotnie podpisaną umowę z 6 grudnia br. dotyczącą budowa hali magazynowo-logistycznej w Natolinie gmina Nowosolna o wartości 48,06 mln zł netto, podała spółka.

--Grupa Kęty szacuje że zysk netto w IV kw. br. wyniesie 46 mln zł wobec 48 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży osiągną 650 mln zł więcej o 18% r/r. dodano.

--APS Energia przyjęła do realizacji pierwsze wynikające z umowy ramowej zamówienie na dostawę przetwornic statycznych podwagonowych oraz systemów diagnostyki wagonu dla H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS). Zamówienie o łącznej wartości 16,55 mln zł netto przewiduje dostawy urządzeń w okresie od kwietnia 2018 r. do końca 2019 r., podała spółka.

--Seco/Warwick podjął uchwałę o sprzedaży 98% udziałów w spółce Seco/Warwick Allied Pvt. Ltd. (SW Allied) z siedzibą w Indiach, poinformowała spółka. W związku z zakwalifikowaniem spółki SW Allied jako aktywa przeznaczonego do sprzedaży skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 zostanie obciążone kwotą 12,2 mln zł, dodano.

--Tauron zbuduje instalację pilotażową tj. małą sieć elektroenergetyczną pozwalającą na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych, w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podała spółka.

--Immofinanz zrefinansował w tym roku ok. 1,6 mld euro zobowiązań finansowych, co obniży w przyszłości koszt odsetek o ok. 18,3 mln euro rocznie, podała spółka.

--PCC Rokita zakończył emisję obligacji serii ED emitowanych w ramach V programu emisji obligacji i przydzielił 300 tys, obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka. Stopa redukcji obligacji wyniosła 53,451%.

--BondSpot postanowił wyznaczyć dzień 21 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 600 000 obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, poinformowała Giełda.

--Moody's Investors Service potwierdził ratingi PKO Banku Polskiego na poziomie A2 oraz Prime-1 dla depozytów. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym - utrzymywanie bufora w niezmienionej wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

--Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożył w sądzie propozycje układowe, podała spółka. Planuje spłacić 168 mln zł w niespełna 7 lat.

--7Levels ukończył prace produkcyjne nad grą 'Castle of Heart', która trafiła do certyfikacji przez Nintendo, podała spółka.

--PGE Obrót, która w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych, biznesowych i publicznych, w tym jednostek samorządowych, zakontraktowała w 2017 roku w postępowaniach publicznych ponad 3 TWh wolumenu energii elektrycznej, poinformowała spółka. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal 1 mld zł.

--Atal wprowadził do sprzedaży 40 mieszkań w ramach kolejnego etapu wrocławskiego projektu Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2019 r.

--Huckleberry Games zadebiutuje jutro na rynku NewConnect, podała spółka.

--Orange Polska i T-Mobile Polska podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access - BSA) na obszarach nieregulowanych, podał operator. Negocjacje mają zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

--Orange Polska i T-Mobile Polska podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access - BSA) na obszarach nieregulowanych, podał operator. Negocjacje mają zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

--NanoGroup zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w czwartek, 21 grudnia, podała spółka.

--Cloud Technologies ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 920 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału, podała spółka. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120 zł.

--Rawlplug zamierza założyć spółkę prawa handlowego Rawlplug Private Limited w Bangalore (Indie), poinformowała spółka. Planowany termin uruchomienia spółki przypada na I kwartał 2018 roku.

--Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła strategię spółki na lata 2018-2030, która zakłada w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu. W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wskazuje całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r., podała spółka.

--Winhall Investments, spółka zależna Vantage Development, zawarła dwie umowy dotyczące nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości we Wrocławiu za łącznie ok. 55 mln zł netto, podał Vantage.

--Alior Bank zawarł ugodę z Bankiem BPH (BPH), GE Investments Poland (GEIP), DRB Holdings B.V. (DRB Holdings) oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE) (GEIP, DRB Holdings i SAFE łącznie zwanymi również 'sprzedającymi', dotyczącą transakcji nabycia części przedsiębiorstwa BPH poprzez podział przez wydzielenie, podał Alior. Na podstawie ugody, sprzedający zobowiązali się zapłacić Aliorowi kwotę 94,3 mln zł, zaś Alior potwierdził, że z chwilą uzyskania ww. kwoty nie będzie podnosić określonych roszczeń dotyczących rozliczenia nabycia części działalności BPH.

--Agencja ratingowa Moody's Investors Service podwyższyła długookresowy rating depozytów Banku BGŻ BNP Paribas w walucie lokalnej i obcej z poziomu Baa2 do poziomu Baa1, podał bank.

--Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Paged SA z dniem 9 stycznia 2018 r., podał urząd.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) zmieniła w części decyzje wydane 4 października 2016 r. w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym. Komisja nałożyła - na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym na 12 banków, podała KNF.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE) polegającej na powołaniu w jego skład Piotra Zawistowskiego i powierzeniu mu funkcji prezesa, podał urząd.

--Murapol Projekt 8, spółka zależna Murapolu, zawarła z Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przyrzeczoną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. Wiatracznej o łącznej powierzchni 0,47 ha za 16,28 mln zł netto, podał Murapol.

--Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 11 446 835,95 zł, tj. 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka.

--Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyznaczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem