Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 4 843,2 mln zł w I-III kw. 2017 roku i był wyższy o 63% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 1 859,2 mln zł (wzrost o 6,6% r/r), a towarzystwa majątkowe 2 984 mln zł (wzrost o 143,4% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. Składka przypisana brutto ogółem wzrosła o 12,7% r/r do 46 147,6 mln zł w I-III kw.

"Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 4 843,2 mln zł i był wyższy o 63% niż w trzech kwartałach 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 859,2 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 2 984 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W trzech kwartałach 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 46 147,6 mln zł (więcej o 12,7% niż w trzech kwartałach 2016 r.), z czego 18 293,5 mln zł stanowiła składka działu I, a 27 854,1 mln zł działu II.

"W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 41%, a zakładów działu II - 59%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 45,8% i 30,7% wartości składek przypisanych brutto tego działu"- czytamy dalej.

W dziale II największą pozycję (63,4% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 28,2% i wyniosły 16 663,4 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,9%.

GUS podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I-III kw. 2017 r. w dziale I wzrosły o 11,8% r/r do 15 101,5 mln zł, a w dziale II - o 5,2% r/r do 13 748,5 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 925,1 mln zł i był wyższy o 66,3% niż w trzech kwartałach 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 2 418 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 1 507,1 mln zł

"W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 315,8 mln zł wobec 25,5 mln zł zysku w trzech kwartałach 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 279,6 mln zł (838,8 mln zł straty w trzech kwartałach poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 58,8 mln zł wobec 82,8 mln zł straty w trzech kwartałach 2016 r." - podał Urząd.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec września 2017 r. wyniosła 197 541,9 mln zł (wzrost w skali roku o 6,7%), z tego na dział I przypadało 106 435,7 mln zł, a 91 106,2 mln zł na dział II.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.