Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Herkules skupił 1,2 mln akcji własnych - zgodnie z planem - w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, przy czym inwestorzy złożyli ofertę sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie w łącznej liczbie 33 112 215 akcji, podała spółka.

"Zgodnie z otrzymaną informacją liczba akcji, co do których akcjonariusze emitenta złożyli ofertę sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła łącznie 33 112 215. Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane do nabycia przez emitenta, przekroczyła maksymalną liczbę akcji, które zgodnie z zaproszeniem emitent zamierzał nabyć, tj. 1 200 000 akcji emitent za pośrednictwem Noble Securities S.A. dokonał proporcjonalnej redukcji liczby zaoferowanych do nabycia akcji oraz zawarł umowę sprzedaży w zakresie 1 200 000 akcji emitenta, co stanowi 2,76% kapitału zakładowego i odpowiada 2,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy w komunikacie.

Po nabyciu Herkules posiada łącznie 2 643 035 akcji własnych, stanowiących 6,09% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,09% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Na początku grudnia Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln.

Walne zgromadzenie Herkulesa upoważniło zarząd spółki do nabycia akcji własnych w drodze złożenia jednego lub kilku zaproszeń skierowanych do wszystkich akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji własnych poza rynkiem regulowanym.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.