Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Qumak uzgodnił warunki ugody ze Skarbem Państwa - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka. Strony podpisały drugi list intencyjny w przedmiocie prowadzenia negocjacji ugodowych ws. ISOK - ich intencją jest doprowadzenie do zawarcia ugody w ramach postępowania sądowego do 31 stycznia.

"Doszło do zakończenia negocjacji biznesowych oraz uzgodnienia i parafowania treści ugody dotyczącej umowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. zawartej pomiędzy spółką a Skarbem Państwa - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym (na wykonanie projektu, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenia usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu" - czytamy w komunikacie.

O podpisaniu listu intencyjnego o podjętych negocjacjach spółka informowała pod koniec listopada.

"Treść parafowanej ugody obejmuje wzajemne potwierdzenie istniejącego między stronami stanu prawnego i faktycznego, w szczególności potwierdzono wykonanie przez spółkę umowy w zakresie etapów 1-4. Potwierdzono również, iż umowa obowiązuje nadal, a Qumak zobowiązany jest do wykonania etapu 5. Strony poczyniły wzajemne ustępstwa w zakresie spornych funkcjonalności systemu oraz zmiany wzajemnego zakresu świadczeń w ramach usług gwarancji" - czytamy dalej.

W parafowanej treści ugody przyjęto nowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Systemu ISOK w ramach etapu 5, zgodnie z którym do 27 lipca 2018 r. nastąpi zakończenie prac nad systemem ISOK. Wynagrodzenie należne za wykonanie etapu 5 Umowy oraz świadczenie usług gwarancji nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 28 301 298,75 zł brutto, podano także.

"Z chwilą zawarcia ugody strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń, jakie powstały w związku z wykonaniem umowy, w tym roszczeń o zapłatę kary umownej, roszczeń odszkodowawczych jakie mogły powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy" - wskazano także.

Jednocześnie strony podpisały drugi list intencyjny w przedmiocie prowadzenia negocjacji ugodowych w ramach projektu ISOK. W liście intencyjnym strony stwierdziły, iż zakończyły negocjacje biznesowych oraz technicznych elementów ugody, jak również uzgodniły treść ugody oraz załączników do ugody. Kolejno strony podejmą kroki dla uzyskania odpowiednich akceptacji uzgodnionych warunków ugody od instytucji publicznych, które współpracują lub nadzorują zamawiającego oraz organu nadzoru spółki, zaznaczono w informacji.

"Ostateczne zawarcie ugody uzależnione jest od tych pozytywnych opinii oraz od zatwierdzenia ugody przez właściwy sąd, lecz intencją stron jest doprowadzenie do zawarcia ugody w ramach postępowania sądowego do dnia 31 stycznia 2018 r." - podsumowano w informacji.

ISOK to jeden z najważniejszych projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowany z pomocą środków unijnych. Miał stanowić najobszerniejszy w Polsce zbiór wiedzy i informacji o gospodarce wodnej oraz dostarczyć służbom, urzędom i obywatelom kluczowe dane dotyczące m.in. ryzyka wystąpienia powodzi i wczesnego ostrzegania przed nimi. Jego całkowity budżet to ok. 300 mln zł, z czego ok. 200 mln pochodzi z dotacji unijnej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.