Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Michał Sapota zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Abadon Real Estate ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie Abadon otrzymał od spółki dominującej, tj. Murapol S.A., oświadczenie o skorzystaniu przez Murapol z uprawnienia osobistego i powołaniu z dniem 1 stycznia 2018 r. Michała Sapoty na stanowisko członka rady nadzorczej Abadon Real Estate, podała spółka.

Gaz-System podpisał z konsorcjum PGNiG Gazoprojekt i ILF Consulting Engineers Polska oraz firmą MGGP umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe, podała spółka.

NanoGroup oraz spółka należąca do jego grupy kapitałowej - NanoVelos zawarły z funduszem META Ventures S.P.A. Societá a responsabilitá limitata Ingenium Poland umowę inwestycyjną, zgodnie z którą fundusz nabędzie akcje NanoVelos za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos wyniósł 13,79%, podała spółka.

Arcus zawarł umowę na dostawę drukarek i urządzeń drukujących na rzecz Egida IT Solutions za łącznie 14,83 mln zł brutto, podała spółka.

Po wprowadzeniu przez Polnord do sprzedaży 312 mieszkań w inwestycjach w Łodzi i Gdańsku łączna liczba zaoferowanych w tym roku lokali wzrosła do ok. 1,7 tys., podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wybrało ofertę złożoną przez Bowim oraz spółkę zależną - Passat - Stal jako jedną z najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym o zawarcie umowy ramowej pn. "Zapewnienie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb otworów wiertniczych realizowanych przez PGNiG SA", podał Bowim. Łączna wartość umowy wyniesie ok. 56 mln zł brutto.

Unified Factory podpisał umowy z nowymi partnerami wdrożeniowymi na rynku afrykańskim: Cloud Exchange West Africa Limited, Inovo Telecom South Africa, Sumeru Solutions, podała spółka.

Herkules skupił 1,2 mln akcji własnych - zgodnie z planem - w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, przy czym inwestorzy złożyli ofertę sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie w łącznej liczbie 33 112 215 akcji, podała spółka.

Qumak uzgodnił warunki ugody ze Skarbem Państwa - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka. Strony podpisały drugi list intencyjny w przedmiocie prowadzenia negocjacji ugodowych ws. ISOK - ich intencją jest doprowadzenie do zawarcia ugody w ramach postępowania sądowego do 31 stycznia.

Hollywood celuje w zdobycie pozycji lidera w segmencie usług prania odzieży roboczej, zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje, poinformował ISBnews wiceprezes ds. ekonomicznych Tomasz Mika.

ING Bank Śląski otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie nałożenia - na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, podał bank. Jego wartość jest zgodna z postanowieniem Komitetu Stabilności Finansowej i wynosi 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Tauron Polska Energia zawarł aneks, na mocy którego przedłużono do 28 lutego 2018 r. okres obowiązywania porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie wstępnych warunków potencjalnej współpracy w ramach projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie, podała spółka.

Unimot zrealizował cel emisyjny na ten rok i uruchomił planowaną 15. stację paliw pod marką AVIA, poinformowała spółka.

Konsorcjum z udziałem Rafako i firmy PT. Rekayasa Industri z siedzibą w Indonezji (lider) podpisało warunkową umowę związaną z postępowaniem przetargowym w przedmiocie "Budowa dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW)" w Indonezji, podała spółka. Łączna wartość umowy to ok. 850 mln zł netto, w tym udział Rafako - ok. 295 mln zł.

R22 pracuje nad trzema kolejnymi przejęciami w segmencie hostingowym, poinformował prezes Jakub Dwernicki

MCI.EuroVentures, fundusz z grupy MCI, kupił węgierskiego lidera rynku insurtech - spółkę Netrisk, poinformowało MCI. Wartość współfinansowanej przez Mezzanine Management i Bank Gospodarstwa Krajowego transakcji wyniosła 56,5 mln euro.

Akcje spółki Hollywood zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. W ciągu kilku pierwszych minut handlu na GPW nie odnotowano jeszcze transakcji na tych walorach.

Podmiot zależny Echo Investment - Echo-Opolska Business Park zawarł z podmiotem zależnym od Echo Polska Properties N.V. (EPP) - Ventry Investments, przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Opolskiej i al. 29 Listopada za 43,5 mln euro netto, poinformowała spółka.

Prawa do akcji spółki R22 zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 1,6% wobec ceny odniesienia i wyniósł 17,78 zł. Na akcjach spółki nie odnotowano jeszcze transakcji.

Obecna faza cyklu gospodarczego sugeruje, że akcje będą dobrym kierunkiem inwestycyjnym, a zwłaszcza małe spółki z warszawskiej giełdy mogą być atrakcyjną okazją w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews analityk Esaliens TFI Łukasz Majkowski.

Konsorcjum firm Unibep (lider) i Bik - Projekt (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupisk" za 43,4 mln zł netto, podał Unibep.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez Famur oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wspólnego przedsiębiorcy Mining Equipment Finance (SPV), poinformowała spółka.

Akcjonariusze Gobarto podjęli podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uchwały, umożliwiające spółce dalszy rozwoju segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem