Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,45 zł.

"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 31 396 707 akcji zwykłych na okaziciela spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees [...] o wartości nominalnej 0,06 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie [...], reprezentujących 33,05% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 31 396 707 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jedna akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

W wyniku wezwania, wzywający zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez wzywających przed ogłoszeniem wezwania, 62,7 mln akcji, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji i głosów.

Wzywający zobowiązują się nabyć akcje jeżeli w ramach wezwania zapisami objętych zostanie co najmniej 16 196 708 akcji, co stanowi 17,05% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu, podano również.

"Celem wezwania jest nabycie przez wzywających odpowiedniej liczby akcji spółki, która pozwoli wzywającym uzyskać możliwość włączenia się w realizację obecnej oraz w kształtowanie przyszłej strategii spółki. Nabycie akcji w wezwaniu wzywający traktują jako inwestycję wieloletnią i strategiczną. W przypadku osiągnięcia celu wezwania wzywający zamierzają w taki sposób realizować swe uprawnienia korporacyjne w spółce, aby wspierać jej dalszy rozwój, zgodnie z dotychczasową strategią spółki ogłoszoną do roku 2018, w szczególności w zakresie: a) modernizacji produkcji, b) rozwoju eksportu produktów spółki na rynki zagraniczne oraz c) długoterminowego zabezpieczenia źródeł surowców: ziemniaka i pszenicy, także poprzez zwiększenie areałów własnych upraw spółki. Wzywający pozytywnie oceniają ogłoszoną do roku 2018 strategię rozwoju spółki i w okresie jej obowiązywania nie zamierzają podejmować działań zmierzających do jej zasadniczej zmiany" - czytamy dalej.

Wzywający nie widzą także potrzeby zmian w zakresie dotychczasowej lokalizacji prowadzenia działalności przez spółkę, jak również w zakresie dotychczasowej polityki zatrudnienia.

Wzywający zakładają także utrzymanie akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podano także.

Harmonogram wezwania jest następujący:

- ogłoszenie wezwania: 8 stycznia 2018 r.

- rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 26 stycznia 2018 r.

- zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 8 lutego 2018 r.

- przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 13 lutego 2018 r.

- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 15 lutego 2018 r.

Grupa Pepees specjalizuje się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych. Wśród spółek grupy znajdują się zakłady przetwórstwa ziemniaka w Łomży, Bronisławiu oraz Lublinie, a także zakłady związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych (OZ Energy, CHP Energia).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem