Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Początek 2017 r. dawał nadzieje na to, że Polska z importera znów stanie się eksporterem energii. Ale po całym roku nie widać zmiany trendu

--Po kilku latach dynamicznego rozwoju polska branża meblarska zaczęła odczuwać wyraźne spowolnienie

--Nowe obostrzenia prawne oraz instytucjonalne mają zapewnić większe bezpieczeństwo płatności elektronicznych, także transgranicznych.

Parkiet

--Publikowane w 2017 r. wskaźniki makroekonomiczne i rynkowe najcelniej prognozowali ekonomiści Banku Ochrony Środowiska

--Patrząc na rok 2017 przez pryzmat liczby prowadzonych rachunków maklerskich, ciężko uznać ten okres za udany - ubyło ponad 37 tys. kont

--Branża IT nie będzie w tym roku błyszczeć na giełdzie

Dziennik Gazeta Prawna

--Nie widać końca walki o rekordowe, kilkumiliardowe zlecenie na montaż systemu cyfrowej komunikacji wzdłuż torów PKP

--Mimo dużego popytu na pracę umowy śmieciowe mają się całkiem dobrze - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Puls Biznesu

-- Z 4 mld zł funduszy UE na cyfryzację sektora publicznego zakontraktowano połowę, a wydano niecałe 180 mln zł

--Zakończenie programu MdM ograniczyło możliwości zakupowe Polaków, jednak analitycy radzą nie załamywać rąk

--Dwucyfrową dynamikę branża drobiarska ma już za sobą. Za granicą traci na konkurencyjności, a krajowy rynek się nasyca

ISBnews

--Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek rozpoczął procesu budowy przyspieszonej księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 8 310 370 akcji spółki uprawniających do 20% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał BAH.

--Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów), podało PZU.

--Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy, podało PZU w dokumencie pt. "Nowe PZU ? więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020". Grupa planuje działalność nadal w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a jej możliwe cele akwizycji za granicą to m.in. spółki asset management, banki, podmioty z segmentu ochrony zdrowia, pośrednicy usług finansowych.

--"Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) Grupy do ponad 22% w 2020 r. wobec 14,9% w 2016 r. oraz minimalny poziom wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego wynoszący co najmniej 50%.

--Zarząd British Automotive Holding (BAH) zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy corocznie począwszy od zysku za 2017 r., podała spółka.

--Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 lutego o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z projektów uchwał.

--Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 199,3 mln zł na koniec grudnia ub.r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 258,6 mln zł, podała spółka.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja.

--Synektik ocenia, że 2018 rok przyniesie wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów oraz wyniku netto m.in. dzięki przejęciu spółki Monrol Poland oraz dotacjom z UE do projektów realizowanych przez spółkę, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r., nie planuje jednak opracowania polityki dywidendowej na kolejne lata.

--PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe w II poł. 2018 r., podała spółka. Modernizacja potrwa do końca 2022 r., a po jej zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17%, do ok. 120 GWh/rok.

--Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów PKN Orlen, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Łączna wartość dofinansowania przyznana PKN Orlen to ponad 5,6 mln zł.

--Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r.

--Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 270 lokali w 2017 r. wobec 260 rok wcześniej oraz przekazała (umowami przenoszącymi własność) 208 lokali wobec 258 rok wcześniej, podała spółka.

--Marvipol Development sprzedał 765 mieszkań i lokali usługowych w 2017 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. Jednocześnie deweloper przekazał 510 lokali (-4,3% r/r).

--CDRL chce mieć 541 sklepów na koniec 2018 r. wobec 505 na koniec 2017 r., podała spółka. Tegoroczne plany obejmują także rozwój e-commerce i inwestycje w logistykę.

--Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie 1 126 lokali (dane ważone udziałem Polnord), co stanowi wzrost o ponad 33% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polnord podpisał akty przeniesienia własności na nabywców 843 lokali.

--Moody's Investors Service zmienił perspektywę ratingów UniCredit SpA na pozytywną ze stabilnej, podał bank. Jednocześnie podtrzymano rating długoterminowy Baa1 oraz krótkoterminowy Prime-2.

--SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia dwóch zakładów produkcyjnych Indykpolu, podał Urząd.

--Zarząd British Automotive Holding (BAH) podjął prace w zakresie wprowadzenia zmian w polityce dywidendowej, podała spółka.

--CI Games podpisał umowy z mBankiem na kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Pozyskane "na bardzo dobrych warunkach" finansowanie bankowe, wraz ze środkami własnymi wypracowywanymi przez spółkę, będzie przeznaczone realizacje trzech projektów do 2020 r. o łącznej wartości ok. 100 mln zł.

--Enea Operator podpisała trzy umowy na dofinansowanie unijne w kwocie ok. 27 mln zł dla projektów o łącznej wartości ok. 46 mln zł, podała spółka.

--HubStyle odnotował przychody w wysokości 17,9 mln zł w 2017 r. wobec 21 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Sprzedaż marek odzieżowych wyniosła 9,6 mln zł wobec 11 mln zł w 2016 r.

--Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 663,56 mln zł na koniec grudnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów netto wynosiła 14 677,1 mln zł.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 33,4 mln zł i były wyższe o 3,41% r/r, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem