Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Boryszew powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium, podał Boryszew. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

Spółka zależna Archicomu zawarła umowę przedwstępną dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, położonej we Wrocławiu- Swojczycach, o powierzchni ok. 2,6 ha, za cenę netto 18,55 mln zł, na której zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 380 mieszkań, podała spółka.

Zarządzanie Sezam sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k., spółka celowa BBI Development, realizująca projekt Centrum Marszałkowska w Warszawie (dawny DH Sezam) zawarła z jego generalnym wykonawcą - Korporacją Budowlaną Doraco - aneks do umowy, który zakłada, że data ukończenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu to 2 maja 2018 r., zaś łączna kwota wynagrodzenia to 91,94 mln zł netto, podało BBI.

Unified Factory rozpoczął negocjacje z Netią w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netię, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netii, podała spółka. Umowa ma określać warunki finansowe projektu oraz harmonogram prac.

Ciech zamierza modernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces budowy i automatyzacji swoich magazynów w 2018 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln zł, podała Komisja.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł w grudniu ub.r., podała spółka. Miesiąc wcześniej przychody sięgnęły 9,6 mln zł.

Fundusze z Grupy MCI pozyskały ze sprzedaży aktywów i pokrewnych transakcji w ub.r. ponad 240 mln zł. To o 75 mln zł więcej niż wyniosły ich inwestycje, poinformował MCI Capital.

Budimex rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od startupów w ramach projektu "Budimex Innowacje", podała spółka.

Hollywood nabył 100% udziałów w gdyńskiej spółce Pralnia Hevelius, specjalizującej się w świadczeniu profesjonalnych usług pralniczych dla sektora hotelowego, w tym hoteli 4- i 5-gwiazdkowych, na terenie północnej Polski, poinformowała spółka.

Marvipol Development uzgodnił w formie przedwstępnej termin zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia dwóch sąsiadujących nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Bielany za łącznie 9,2 mln zł na wrzesień 2019 r., podała spółka.

Liczba badań, które wykonały kobiety przy użyciu urządzenia Braster wyniosła 721 w IV kw. 2017 r., zaś w całym ubiegłym roku sięgnęła ona 2 751 badań, podał Braster.

Braster - w ramach dywersyfikacji kanałów sprzedaży - podpisał umowę z Santander Consumer Bankiem na dostarczenie 1 500 pakietów badań, które zostaną przekazane pracownikom banku w ramach inicjatywy BeHealthy, promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród zatrudnionych, podała spółka. Braster liczy na pozyskanie kolejnych silnych i wiarygodnych partnerów handlowych.

PKO Bank Polski podpisał umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską w obszarze m.in. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, organizacji staży i praktyk studenckich oraz realizacji szkoleń, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce finansowej, podał bank.

Famur planuje w tym roku inwestować w rozwój i dodatkowe wyposażenie w sprzęt zakładów produkcyjnych należących do Grupy w związku z poprawą koniunktury na rynku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Toborek.

Famur planuje znacząco zwiększyć udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w najbliższych latach, poinformował ISBnews Adam Toborek, nowy wiceprezes i jednocześnie szef segmentu kompleksów ścianowych Famur. Ważne dla spółki rynki, poza Polską, to w szczególności Rosja, Kazachstan i Turcja.

JHM Development zawarł 226 umów przedsprzedaży mieszkań i domów jednorodzinnych w 2017 r. wobec 102 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarła 369 aktów notarialnych przenoszących własność lokali wobec 176 w 2016 r.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał UOKiK.

4Mobility zwiększyło flotę samochodów dostępnych w warszawie do 300, poinformowała spółka. Obecnie firma oferuje swoje usługi w dwóch modelach - otwartym i bazowym - użytkownicy mogą wybrać, z której usługi chcą skorzystać w zależności od swoich potrzeb.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostarczyło na ukraiński rynek łącznie ponad 1 mld m3 gazu w ciągu niespełna półtora roku - od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017 r., podała spółka. Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 r. wzrosła dwukrotnie, tj. do ponad 700 mln m3 rocznie.

Rada nadzorcza bioinformatycznej spółki Ardigen powołała trzech nowych członków zarządu, poinformowała spółka. Kaja Milanowska, Rafał Urniaż i Łukasz Nowak będą odpowiedzialni za rozwój kluczowych, autonomicznych obszarów biznesowych, opartych zarówno na własnych pracach badawczych, jak i usługach z zakresu bioinformatyki i sztucznej inteligencji świadczonych dla globalnych graczy.

ElectroMobility Poland i Energa podpisały list intencyjny dotyczący realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce, poinformowała Energa.

Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie zakupu pakietu kontrolnego niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, poinformowała spółka. Elemental ma wyłączność na negocjacje do 30 kwietnia 2018 roku. Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln euro.

W portfolio Masterlease w najbliższym czasie ma się znaleźć produkt MasterBenefit, poinformowała spółka. Umożliwi on pracownikom korporacji dostęp do bardziej komfortowego i konkurencyjnego pod względem cenowym, sposobu użytkowania prywatnego samochodu, dodano.

Marvipol Development chce zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r., utrzymując ponad 20% marży na sprzedaży, poinformował członek zarządu i dyrektor operacyjny Mariusz Poławski.

Ceny akcji na GPW, szczególnie mniejszych spółek, nadal mogą iść w górę. Dobrą inwestycją może być też ropa i metale przemysłowe, wynika z prognoz zarządzający funduszami Union Investment.

Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, podpisała aneksy do umowy z Polską Grupą Górniczą (PGG), Lubelskim Węglem Bogdanka (LW Bogdanka) oraz umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi.

Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 2,05 zł jedna akcja, a cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) wynosi 2,05 zł jedna akcja, ustalił Cognor.

Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% r/r, poinformowała spółka. Wstępny szacunkowy zysk na akcję (EPS) Grupy Kruk za rok 2017 wynosi 16 zł, co oznacza wzrost o 13,6 %, r/r, czyli o 1,4 pkt. proc. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019, dodano.

Przychody Vigo System wyniosły 5,58 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 7,67 mln w IV kw. 2016 r., podała spółka.

Alior Bank nie ma planów dotyczących dalszych emisji dłużnych w horyzoncie strategii, wobec przewidywanego poziomu współczynnika TCR wyższego o ponad 100 pb powyżej minimów regulacyjnych w całym horyzoncie strategii, poinformował bank. Po emisji o wartości 750 mln zł w IV kw. ub.r. Alior Bank planował w poprzednim planie kapitałowym z 4 października ub.r. emisje o wartości 200 mln zł w 2018 r.

Książek Holding - największy akcjonariusz British Automotive Holding (BAH), spółka zależna prezesa BAH Mariusza Książka - zarekomendował radzie nadzorczej wprowadzenie do zarządu BAH trzech obecnych dyrektorów zarządzających, podała spółka. Jednocześnie z pełnienia funkcji członka zarządu zrezygnował Mariusz Poławski.

Alior Bank w zaktualizowanej strategii do 2020 r. zakłada wzrost wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do 16,2% wobec wcześniej zakładanych 14,1%, zwiększenie marży odsetkowej netto do poziomu 5,3% wobec 5,1% oczekiwanych wcześniej oraz utrzymanie wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie 39%, podał bank w prezentacji.

Unibep zawarł z YIT Development umowę dotyczącą realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie netto Unibepu z tytułu realizacji umowy wynosi 16,2 mln zł.

Sygnity w związku z pozostającym w toku procesem weryfikacji danych dokonywanym na potrzeby badania przez firmę audytorską sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, zidentyfikowało znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej, a dodatkowo dokonało aktualizacji szacunków budżetów pozostałych długoterminowych projektów informatycznych, poinformowała spółka. Powyższe zdarzenia będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62 mln zł.

Już wkrótce PZU przedstawi swoim klientom PZU GO - aplikację mobilną połączoną z niewielkim urządzeniem typu beacon, które pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku, poinformowała spółka.

Grupa PZU nawiązała współpracę w zakresie partnerstwa strategicznego z PLL LOT i Allegro.pl, poinformował ubezpieczyciel. Działania te wpisują się w nową strategię Grupy PZU do roku 2020, która została ogłoszona przez zarząd spółki, dodano.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 7,1% r/r do 520,5 mln zł w grudniu 2017 r., podała spółka.

Fundusze posiadające akcje Robyga oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji tej spółki w wezwaniu Bricks Acquisitions Limited po cenie 3,55 zł za jedną akcję ze względu na fakt, że - w ich ocenie - nie odzwierciedla ona wartości godziwej akcji spółki, wynika z listu adresowanego do wzywającego oraz do wiadomości spółki.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem