Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń o 7 miesięcy, tj. na 1 października 2018 r. (wcześniej 23 lutego), został dziś skierowany do konsultacji publicznych.

"Projektowana ustawa spowoduje przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pozwoli to dystrybutorom ubezpieczeń, dystrybutorom reasekuracji oraz organowi nadzoru na lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji. Odroczone zostaną również regulacje korzystne dla klientów, niemniej funkcjonowanie ustawy z uchwalonym pierwotnym terminem wejścia w życie byłoby znacznie utrudnione ze względu na równoległe odroczenie terminów rozpoczęcia stosowania rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej do dyrektywy, które będą bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ze względu na planowane odroczenie terminu wejścia w życie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń konieczne jest aby projektowana ustawa weszła w życie przed dniem 23 lutego 2018 r.

"W związku z tym proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak najszybsze wejście w życie projektu ustawy wpłynie również na ograniczenie niepewności prawnej dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy" - czytamy dalej.

Resort finansów w uzasadnieniu do projektu zwraca uwagę, że w Unii Europejskiej procedowany jest właśnie wniosek Komisji Europejskiej zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania tej dyrektywy od 1 października 2018 r. Obecnie dyrektywa 2016/97 ustanawia termin transpozycji i stosowania na 23 lutego 2018 r.

"Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skutkuje również koniecznością zmiany:

1) przepisu epizodycznego zawartego w art. 101 ust. 1, odnoszącego się do dodatkowych wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin obowiązywania tego przepisu jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy),

2) przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, przewidującego termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się przesunięcie tego terminu na dzień 31 grudnia 2019 r.), czytamy także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.