Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki. Chodzi o przeprowadzenie radykalnej naprawy sytuacji górnictwa węgla kamiennego, przy aktywnym współudziale państwa" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwane efekty programu to:

- zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy;

- poprawa warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy;

- wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach;

- zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

- wsparcie procesów przechodzenia polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej przez poprawę jakości produkowanych surowców i rozwój produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.

Szczegółowe cele programu mają być realizowane przez spółki węglowe oraz ministra energii. Są to:

- odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym przez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych;

- kontynuacja działań w kierunku integracji górnictwa i energetyki oraz budowa efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej;

- zapewnienie pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu;

- zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną;

- rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy;

- zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących;

- innowacje w górnictwie węgla kamiennego w kierunku tzw. "inteligentnej kopalni" i poprawy bezpieczeństwa pracy;

- dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego;

- zapewnienie warunków do kontynuacji działań zmierzających do eliminacji skutków dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych;

- ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania.

"Aby prowadzić ocenę realizacji procesów zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych, przy ministrze energii powstanie Komitet Sterujący ds. górnictwa. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci z dziedziny górnictwa i energetyki, a także przedstawiciel strony społecznej reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników" ? podano także.

Zapotrzebowanie na dotację budżetową na działania przewidziane w latach 2016-2018 ustalono w programie na łączną kwotę 3,99 mld zł. Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2018 została przewidziana na poziomie 7,22 mld zł, podano w programie.

W programie - w oparciu o plany inwestycyjne spółek węglowych - oszacowano koszty realizacji zadań zaproponowanych. Przykładowo nakłady inwestycyjne w 2018 r. mają wynieść 2,37 mld zł, a w 2019 r. - 2,32 mld zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.