Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Netia jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów i szacuje, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, podała spółka.

Spółka zakończyła przegląd założeń wyceny aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością odzyskiwalną, podano w komunikacie.

"Na obecnym etapie zarząd szacuje dokonanie odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości niefinansowych składników aktywów w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2017" - czytamy dalej

5 grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat poinformował o nabyciu znaczącego pakietu akcji Netii, reprezentującego łącznie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii oraz o ogłoszeniu wezwania na 66% akcji spółki. Skuteczna realizacja wezwania może mieć wpływ na strategię i działalność operacyjną Netii, wskazano.

"Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z audytorem, zarząd uznał ze względu na powyższe, że zastosowanie rynkowej ceny akcji stanowi najbardziej wiarygodną metodę ustalenia wartości godziwej aktywów spółki. Oszacowanie wartości godziwej aktywów nastąpi przy wykorzystaniu wartości kapitalizacji rynkowej Netii z dnia bilansowego, tj. 31.12.2017 roku skorygowanej między innymi o wartość długu netto oraz kapitału obrotowego" - napisano także w komunikacie.

Ostateczne wyniki wyceny, w tym testu na trwałą utratę wartości aktywów, zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, których publikacja planowana jest na 15 lutego 2018 r.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.