Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Selvita ustaliła cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję, podała spółka. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 2 lutego, podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym.

"Zarząd Selvita S.A. [...] podjął następujące uchwały:

1. o ustaleniu ceny maksymalnej akcji oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z emisją z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej do 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,4 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji oferowanych oraz do 2 200 000 praw do akcji oferowanych, która została ustalona na 61 zł za jedną akcję oferowaną" ? czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza zastosować preferencję przydziału akcji (PPA), która pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom uniknąć rozwodnienia w związku z emisją, podano także

Dzień referencyjny (DR) wyznaczono na 7 lutego 2018 r.

"Inwestor indywidualny/instytucjonalny zamierzający skorzystać z PPA powinien wraz ze złożeniem zapisu na akcje oferowane (AO) przedłożyć oryginał odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że w DR posiadał akcje spółki. Inwestor zamierzający skorzystać z preferencyjnego przydziału powinien złożyć zapis na liczbę AO nie niższą niż liczba gwarantująca mu utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z DR, przy założeniu, że wszystkie AO zostaną wyemitowane" - napisano w komunikacie.

W pierwszej kolejności zostaną przydzielone akcje oferowane objęte preferencją przydziału akcji.

"Pozostała część AO przeznaczona w transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie przydzielona na zasadzie proporcjonalnej redukcji, natomiast w przypadku transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie przydzielona uznaniowo" - czytamy dalej.

Jak podano w prospekcie, book-building potrwa do 15 lutego, a zapisy dla inwestorów indywidualnych - do 14 lutego. Na 15 lutego przewidziano publikację ceny emisyjnej. Z kolei 19-21 odbędą się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a do 26 lutego - przydział akcji.

Pozyskane w ofercie publicznej środki Selvita zamierza przeznaczyć na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii, podano też w materiale.

"Selvita z nawiązką zrealizowała cele przedstawione inwestorom w 2014 r. Z sukcesem skomercjalizowaliśmy kilka naszych projektów innowacyjnych - w tym flagowy SEL24. Tempo wzrostu segmentu usługowego było wyraźnie wyższe od zapowiadanego. Chcemy dalej dynamicznie się rozwijać i generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla naszych akcjonariuszy. Dlatego niezbędne jest, by Selvita weszła na kolejny poziom jeśli chodzi o rozwój projektów innowacyjnych i komercjalizowała je w późniejszych fazach rozwoju" - powiedział Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Selvity, cytowany w komunikacie.

Wpływy z oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 50% nakładów wymaganych do realizacji celów emisji - pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i pozaeuropejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych, podano także.

"Nadrzędnym celem strategicznym Selvity pozostaje wygenerowanie wzrostu spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju. Pozyskanie kapitału w ramach emisji jest kolejnym krokiem, który ma na celu dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów innowacyjnych na różnych etapach rozwoju, od wczesnych etapów do projektów w fazie klinicznej" - napisano też w komunikacie.

"Strategia rozwoju, którą chcemy dalej realizować, zakłada zwiększenie inwestycji w segmencie innowacyjnym, który generuje największą wartość dodaną i potencjał wzrostu spółki. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji na znacznie późniejszym etapie rozwoju - po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych - oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24" - wskazał prezes.

W międzyczasie - w latach 2018-2020 - wzrost wartości spółki będzie generowana poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym, dodał.

"Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, Selvita do 2021 r. planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:

? Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;

? Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym:

o w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej,

o w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej,

o w 2020 lub 2021 r. w obszarze immunoonkologii w fazie klinicznej;

? Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;

? Wzrost kapitalizacji spółki powyżej 2 mld zł" - czytamy dalej.

W ogłoszonej strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą łącznie ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem