Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4% r/r w 2018, natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 10,5%, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

"W opinii Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2018 roku wyniesie w Polsce 4%, co oznacza, że będzie ono nieco niższe niż w roku poprzednim. Wzrost gospodarczy będzie zwalniał w kolejnych kwartałach, co wynikało będzie częściowo z czynników statystycznych, a częściowo będzie skutkiem spadku nakładów inwestycyjnych w 2016 roku i ich zastoju w pierwszej połowie 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Według Instytutu, wzrost popytu inwestycyjnego, obserwowane już w końcu 2017 roku, wynikać będzie z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publicznych oraz samorządowych.

W 2018 roku tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie 3,9%, spożycie indywidualne wzrośnie o 4%, a stopa bezrobocia na koniec grudnia wyniesie 6%. Natomiast zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,8%.

"Wolniejszy niż w 2017 roku spadek stopy bezrobocia i obniżenie się tempa przyrostu nowych miejsc pracy związane będzie z wyczerpywaniem się rezerw dostępnej na rynku siły roboczej" - czytamy dalej w raporcie.

Realne wynagrodzenia wzrosną o 3,5% - według IPAG - w 2018 roku.

Zdaniem Instytutu, w latach 2018-2019 tempo wzrostu cen przekroczy poziom celu inflacyjnego banku centralnego, ale mieścić się będzie w tzw. paśmie wahań tego celu.

"Według prognozy Instytutu, w roku bieżącym średni poziom inflacji wyniesie 2,2 %, a jej poziom w grudniu wynosić będzie 2,6 %. Tempa te przyspieszą jeszcze w 2019 roku ? do 2,5 % średniorocznie oraz 2,8 % w końcu 2019 roku" - podano również.

Według prognozy IPAG, tempo wzrostu eksportu w 2018 roku wyniesie 8,0 %, natomiast import w tym samym okresie wzrośnie o 7,8 %.

"Wzrostowi handlu zagranicznego towarzyszyć będzie w 2018 roku aprecjacja kursu złotego względem dolara amerykańskiego i euro, która wyhamuje pod koniec roku" - czytamy dalej.

"Prognozy IPAG powstały przy następujących założeniach: wzrost PKB w UE ? 2,1 % w 2018 r. oraz 1,9 % w 2019 r., kontynuacja dotychczasowej polityki fiskalnej, wzrost stopy referencyjnej NBP w IV kw. 2018 r. o 0,5 punktu procentowego" - podano także.

W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.