Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 179,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 187,5 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Wynik ten był o 37% wyższy niż przed rokiem.

"Zysk netto za IV kw. 2017r. wyniósł 180 mln zł i był wyższy o 37% od zysku netto za IV kw. 2016" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 449,2 mln zł wobec 446,6 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 169,4 mln zł wobec 165,5 mln zł kwartał wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,14 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 3,4% r/r.

W całym bank miał 681,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 701,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto bez pozycji jednorazowych (dodatkowy dochód kapitałowy z transakcji VISA oraz dodatkowe pozycje obciążające wynik) wyniósł odpowiednio: 681,2 mln zł wobec 521 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto za rok 2017 wyniósł 681,2 mln zł i był niższy o 2,9% niż w roku poprzednim. Bez uwzględnienia omówionych powyżej jednorazowych dochodów i opłat (w szczególności zysku z transakcji VISA w II kw. 2016r.), zysk netto grupy wzrósłby o 30,8% w ujęciu rocznym" - czytamy w raporcie.

Zysk przed opodatkowaniem za 2017r. wyniósł 925,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,9% w porównaniu do stanu za rok poprzedni, w wyniku oddziaływania wszystkich wymienionych powyżej elementów oraz zwiększenia podatku bankowego o 8,2% (co wynikało z dłuższego o miesiąc okresu obciążenia), podano także.

"Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) za rok 2017 wyniósł 1 736,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten znaczny wzrost wynikał z poprawy marży odsetkowej netto oraz zwiększenia wolumenów biznesowych. Po stronie kredytów dotyczyło to przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych, korporacyjnych i kredytów hipotecznych w złotych, których łączny poziom wzrósł o 13,7% r/r zwiększając udział tych kredytów w portfelu ogółem do 70%" - czytamy w komunikacie.

Po stronie depozytów dalsze zmiany struktury w kierunku zwiększenia udziału rachunków bieżących i oszczędnościowych były wyraźnie widoczne: wzrosły one o 10,9% r/r, a udział w depozytach ogółem wzrósł do prawie 58%. W konsekwencji, całkowita marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) za rok 2017 uległa wyraźnej poprawie osiągając poziom 2,56% z poziomu 2,39% w roku 2016, podano dalej.

Wynik z tytułu prowizji netto za 2017 rok wyniósł 663,6 mln zł, co oznacza silny wzrost o 14,2% r/r.

"Opłaty i prowizje związane z produktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi stały się głównym czynnikiem napędzającym wzrost, aczkolwiek w zakresie prowizji transakcyjnych i kredytowych również zanotowano wyraźnie pozytywną dynamikę. W IV kw. 2017r. wynik z tytułu prowizji netto wykazał silny rosnący trend w większości kategorii notując wzrost o 2,3% w stosunku do poprzedniego kwartału" - napisano także.

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 2 525,2 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, pomimo znaczącego spadku pozostałych przychodów. Bez przychodów i obciążeń jednorazowych, o których mowa powyżej, przychody operacyjne ogółem za rok 2017 wyróżniałyby się znacznym rocznym wzrostem na poziomie 12,7%, wskazał też bank.

Koszty ogółem za rok 2017 wyniosły 1 156,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r.

"Przyczyną wzrostu jest, przede wszystkim wzrost kosztów osobowych. W ujęciu kwartalnym koszty ogółem wzrosły o 4,8%, co jest szczególnie widoczne w części obejmującej koszty nieosobowe, gdzie zanotowano wzrost w wyniku uwzględnienia wydatków związanych z przygotowaniem nowej strategii i pewnego wpływu zdarzeń sezonowych pod koniec roku" - czytamy także.

Koszty osobowe w ub.r. wyniosły 596,5 mln zł, tzn. wzrosły o 6,8% r/r w wyniku wzrostu średniej płacy i zmiennych składników wynagrodzenia. Łączna liczba pracowników grupy spadła o 14 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r., osiągając poziom 5 830 osób (w pełnych etatach).

"Wskaźnik koszty/dochody za rok 2017 osiągnął niski poziom 45,8% - znacznie niższy, o 3,9 pkt proc.., w porównaniu do wartości za rok 2016 (bez zysków i obciążeń jednorazowych w roku 2016) wynoszącej 49,6%. Ten poziom pozostawał dokładnie w przedziale 45-47% przewidzianym na początku cyklu strategii na lata 2015-2017" - wskazano także w materiale.

Odpisy na utratę wartości ogółem utworzone przez grupę w 2017 r. wyniosły 255,4 mln zł i były o 10,5% wyższe niż odpisy utworzone w 2016 roku. Odpisy w sektorze detalicznym spadły do 172,4 mln zł w 2017 r z 228,5 mln zł w 2016 r.

"Z drugiej strony, odpisy w segmencie korporacyjnym i innych segmentach wzrosły z poziomu zaledwie 2,7 mln zł w roku 2016 (w wyniku sprzedaży kredytów z utratą wartości i nadzwyczajnych odzysków) do bardziej 'normalnego' poziomu 83 mln zł w roku 2017. Relatywnie, koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto do kredytów netto średnio) w 2017 roku osiągnął 54 pb (tzn. był o 5 pb wyższy niż w roku 2016), pozostając w przedziale zgodnym z oczekiwaniami na rok 2017" - podano także.

"W 2017 roku Bank Millennium osiągnął znaczną poprawę rentowności biznesu i zrealizował najważniejsze cele określone w średniookresowej strategii na lata 2015-2017, tj. przekroczył liczbę 1,6 mln aktywnych klientów, osiągnął prawie 6% udziału w rynku depozytów detalicznych oraz wykazał się wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 46%" - podsumował bank.

Wskaźnik ROE w ub.r. ukształtował się na poziomie 9,3%.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.