Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 47,41 mld zł na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 0,8% r/r, podała instytucja, prezentując wstępne dane. Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości wyniósł na koniec ub.r. 4,57% wobec 4,61% kwartał wcześniej i 4,5% rok wcześniej.

"Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 47 411 mln zł na koniec grudnia 2017r., co oznacza wzrost o 0,8% w ujęciu rocznym. Ten nieznaczny wzrost wynikał jednocześnie z szybszego zmniejszania wielkości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych (-19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany) i przyśpieszenia tempa wzrostu w pozostałych segmentach, które łącznie zanotowały silny wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym (netto). Dzięki tym zmianom udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem spadł do 30% wg stanu na koniec 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 32 013 mln zł i była niższa o 3,7% r/r.

"Bez uwzględnienia stopniowej amortyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segment zanotowały silne stopy wzrostu w ujęciu rocznym: kredyty hipoteczne w złotych, wyjątkowo wysoki wzrost o 19,4% r/r, a kredyty konsumpcyjne +8,9% r/r. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych przyśpieszyła w roku 2017 (wzrost rocznej sprzedaży: +183% r/r) osiągając poziom 2 537 mln zł" - czytamy dalej.

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych była w 2017 roku również wysoka i wyniosła 2 304 mln zł, podkreślił bank.

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15 398 mln zł na koniec grudnia 2017, co oznacza wzrost o 11,8% w ujęciu rocznym. Wzrost ten był bardzo zrównoważony, a tempo wzrostu było wysokie we wszystkich głównych grupach produktów: faktoring (+11%), leasing (+9%) i pozostałe kredyty (+13% r/r). Sprzedaż leasingu i faktoringu wykazywała stały wzrost osiągając rekordowy poziom w IV kw. 2017 roku i zamykając rok wzrostem sprzedaży (w obu przypadkach) na poziomie +15% r/r, podano także.

"Grupa w dalszym ciągu może pochwalić się aktywami o najwyższej jakości wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,6%" - czytamy dalej.

Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko wzrósł w okresie ostatniego roku z 2,6% w 2016 r. do 2.9% w grudniu 2017 r.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości uległ poprawie w ciągu roku z poziomu 63% w roku 2016 do 67%. Pokrycie kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni rezerwami pozostaje na stabilnym poziomie 107%.

"Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 5,6% do 4,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,0% do 4,4% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,47% do 2,52%)" - wskazano w materiale.

Łącznie środki klientów w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 66 593 mln zł na 31 grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 5,3% r/r oraz o 1,5% w stosunku do końca września 2017 r.

Wzrost depozytów w grupie uległ spowolnieniu do 2,5% w ujęciu rocznym, a saldo łączne depozytów osiągnęło 57 273 mln zł na koniec 2017 roku, podano dalej.

Na 31 grudnia 2017 roku, środki klientów detalicznych wyniosły 49 663 mln zł odnotowując wzrost o 5,5% r/r. Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 40 343 mln zł (wzrost roczny 1,7%), podczas gdy produkty inwestycyjne nie będące depozytami osiągnęły poziom 9 319 mln zł notując silny wzrost na poziomie 26,3% w skali roku. W ramach tych produktów, środki o wartości 4 959 mln zł stanowiły fundusze w zarządzaniu Millennium TFI, 3 903 mln zł to środki w zarządzaniu przez obce podmioty, a 457 mln zł przypadało na saldo własnych papierów wartościowych banku sprzedanych klientom indywidualnym (głównie w postaci instrumentów strukturyzowanych).

"Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 9,1% w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom 62%" - skomentował bank.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 930 mln zł na koniec grudnia 2017 roku, co oznacza wzrost o 4,5% r/r. W horyzoncie kwartalnym depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 2%. Tak jak w segmencie detalicznym, główną siłą napędową wzrostu pozostają rachunki bieżące: +17% w relacji do stanu na koniec grudnia 2016 r., podano także.

Bank zwrócił także uwagę na "dynamiczny wzrost liczby aktywnych klientów" w 2017 roku, który przyśpieszył postęp osiągany w zakresie technologii cyfrowych, co było związane z rosnącą liczbą użytkowników kanałów elektronicznych, w tym bankowości mobilnej. Na koniec grudnia 2017 r. liczba użytkowników kanałów elektronicznych wyniosła 1 144 tys. (tzn. wzrost +17% w ujęciu rocznym), a liczba użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 711 tys. (tzn. +39% r/r).

Łącznie liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła 1 635 tys. na koniec 2017 roku. Jednocześnie bank prowadził 2 383 tys. detalicznych rachunków bieżących, 1 849 tys. kart debetowych i 341 tys. kart kredytowych.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.