Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 11% r/r do poziomu 19,4 mld zł w styczniu 2018 r., podała giełda.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w styczniu 2018 r. spadła o 45,6% r/r do 72,44 mln zł, podała giełda.

X-Trade Brokers miał 273,77 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w 2017 r. wobec 250,58 mln zł rok wcześniej i 93,13 mln zł zysku netto wobec 77,7 mln zł zysku w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. zł, poinformowała Komisja.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zwrócił zgłoszenie Michała Skotnickiego w sprawie przejęcia kontroli nad Pepeesem, podał pośredniczący w wezwaniu na akcje spółki Dom Maklerski BPS.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,8 USD/b w styczniu br. w porównaniu do 3,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu ub.r. marża wynosiła 5 USD/b, podała spółka.

Idea Getin Leasing oczekuje, że zysk netto sięgnie ok. 100 mln zł w 2018 roku. Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów z branży leasingowej na polskim rynku, ale nie jest to temat na 2018 rok, poinformował prezes Marek Bauer.

Co piąta spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) to przedsiębiorstwo zarządzane przez rodzinę, wynika z raportu Grant Thornton pod patronatem GPW i Fundacji Firmy Rodzinne. Prezes GPW Marek Dietl uważa, że GPW jest dla spółek rodzinnych dobrym miejscem nie tylko pozyskania kapitału na rozwój, ale również przeprowadzenia uporządkowanej sukcesji.

ZUK Elzab zawarł umowę ramową z Uber B.V., spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) (Uber), określającą warunki współpracy stron umowy na terenie Polski w zakresie sukcesywnej dostawy kas fiskalnych na rzecz partnerów Ubera, podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w styczniu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 212 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r, podała Emperia.

Celem Idea Getin Leasing - spółki powstałej z połączenia Idea Leasing i Getin Leasing jest 10 mld zł finansowania nowych aktywów rocznie w perspektywie 2019 r., poinformował prezes Marek Bauer. W 2018 r. spółka zamierza rosnąć szybciej niż rynek, dla którego prognozowane są dwucyfrowe wzrosty r/r.

Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka pod reżimem standardu MSSF 9 będą w tym roku wykazywać większą zmienność, niż dotychczas, ale nie oczekuje, że będą istotnie wyższe r/r, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

11bit studios weszło w finalną fazę produkcji gry "Frostpunk", podała spółka.

i2 Development uchwalił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

Dekpol wprowadził do sprzedaży 157 mieszkań w ramach osiedla Foresta w Gdańsku, poinformowała spółka. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest w etapach, począwszy od IV kwartału 2019 r.

Bank Millennium nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale liczy, że - jeśli nie zmienią się obecne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku - będzie mógł wypłacić dywidendę za 2018 rok, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

PKN Orlen przygląda się różnym projektom produkcji energii elektrycznej, w tym jądrowej, w celu skorzystania z oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na energię w perspektywie 15-20 lat, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Mirosława Kochalskiego.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 669,1 mln zł na 31 stycznia 2017 r., podała spółka. Na koniec grudnia 2017 r. było to 4 614,3 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią, poinformował Urząd.

Synektik odnotował 3,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gorenje, w ramach poszukiwania możliwości strategicznego partnerstwa, zidentyfikowało zainteresowane podmioty i zwróciło się do nich z listem, który zakłada złożenie ofert w terminie do 7 marca br., podała spółka.

Zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące braku podwyżki stóp procentowych w 2018 roku to dobry moment, by wrócić do tematu oferowania przez banki kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. Banki uczestniczące w rozmowach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) na ten temat są gotowe, by taki produkt oferować, ale potrzebują zachęt, np. w postaci zwolnienia z niektórych obciążeń w zakresie wymogów kapitałowych, czy też z części lub całości podatku bankowego, poinformował ISBnews prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 47,41 mld zł na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 0,8% r/r, podała instytucja, prezentując wstępne dane. Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości wyniósł na koniec ub.r. 4,57% wobec 4,61% kwartał wcześniej i 4,5% rok wcześniej.

LiveChat Software miał 23 370 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lutego 2018 r., wobec 18 316 rok wcześniej, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 263 firmy netto, dodano.

Bank Millennium odnotował 179,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 187,5 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Wynik ten był o 37% wyższy niż przed rokiem.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w styczniu 2018 roku wyniosła 14,13 mln zł i była wyższa o 11,2% w skali roku, podała spółka.

Qubic Games zawarł z Gameverse Paulina Pabis umowy na wprowadzenie gier "Eyes - The Horror Game" i "Dead Ringer: Fear Yourself" na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem