Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw w I kwartale br., przy braku istotnych zmian popytu na finansowanie. Banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne w I kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Na I kwartał 2018 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw oraz brak istotnych zmian wielkości popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie.

NBP podał, że w IV kwartale 2017 r. banki odczuły wzrost popytu jedynie w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

"Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji, wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego, zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami oraz na finansowanie związane z restrukturyzacją długu. W opinii niektórych banków do wzrostu popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa przyczyniły się również inne czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. możliwość skorzystania z dotacji z programów pomocowych UE" - czytamy dalej.

Ubiegły kwartał był kolejnym z rzędu, w którym banki zaostrzyły niektóre warunki polityki kredytowej. Według NBP, banki zwiększyły oczekiwania dotyczące wymaganych zabezpieczeń i kontynuowały zwiększanie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jednocześnie niektóre zmniejszyły marżę kredytową, a ponadto niektóre banki wskazały na zaostrzenie innych czynników niewskazanych w ankiecie, m.in. obniżenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu PD.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w IV kwartale 2017 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (budownictwo) oraz czynnikami nieuwzględnionymi w ankiecie, m.in. istotnym wzrostem ryzyka dla części klientów.

"Na I kwartał 2018 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz oczekują niewielkiego wzrostu popytu" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2017 r. banki drugi kwartał z kolei odczuły niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi banków były zróżnicowane.

"W opinii ankietowanych banków do spadku popytu przyczyniło się głównie wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania. We wcześniejszych edycjach ankiety wpływ powyższego czynnika na politykę kredytową banków był znacznie mniejszy. Natomiast banki, które zaobserwowały wzrost popytu uzasadniały go wypłatą wsparcia z programu ?Mieszkanie dla Młodych" oraz prowadzonymi akcjami promocyjnymi" - czytamy także.

NBP podał, według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne w IV kwartale 2017 r. kontynuował wzrost. Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły zmianę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, złagodzenie niektórych warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych w tym czasie.

"Na I kwartał 2018 r. banki przewidują brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu" - czytamy także.

Ankieta została przeprowadzona na początku stycznia 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.