Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade szacuje, że wynik finansowy netto grupy kapitałowej ulegnie zwiększeniu z uwzględnieniem podatku odroczonego o ok. 6 mln zł w wyniku aktualizacji wyceny nieruchomości w Łodzi, poinformowała spółka.

"W związku z otrzymaniem operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie spółki Miss Domain (podmiot w 100% zależny od spółki), w oparciu o stosowaną przez grupę kapitałową zasadę wyceny nieruchomości inwestycyjnych wg wartości godziwej, podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2017 r. aktualizacji wartości zabudowanych nieruchomości położonych:

- w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (70% udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok 105 tys. m2), oraz

- w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 4 (prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,3 tys. m2) do kwoty 50,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość tego aktywa na dzień bilansowy ostatnio publikowanego sprawozdania finansowego - 30 września 2017 r. - wynosiła około 37,5 mln zł, dodano.

"Na podstawie operatów szacunkowych, obecna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 50,7 mln zł. Powyższa wartości wynika m.in. z otrzymania kilkunastu pozwoleń na budowę, obejmujących rewitalizację starych budynków oraz posadowienie nowych obiektów, rozpoczęciem prac budowlanych w oparciu o uzyskane pozwolenia, przygotowaniem do wynajmu części odnowionych budynków, podpisaniem listu intencyjnego z potencjalnym nabywcą części nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej), a także z potencjału całej nieruchomości w zakresie najmu i/lub sprzedaży" - czytamy dalej.

"Spółka szacuje, iż w konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wynik finansowy netto grupy kapitałowej emitenta ulegnie zwiększeniu (z uwzględnieniem podatku odroczonego) o ok. 6 mln zł. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po weryfikacji przez biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta" - podsumowała spółka.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 244,3 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.