Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym wśród 191 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VIII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, najniżej została oceniona stabilność przepisów podatkowych (tak stwierdziło 51% ankietowanych).

"Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest taka sama, jak w ubiegłym roku i wynosi 2,2 pkt (w pięciostopniowej skali). Wynik ten jest średnią ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych (spadek o 0,2 pkt r/r). Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym zostało ocenione identycznie, jak w zeszłym roku (2 pkt), natomiast pozostałe elementy polskiego systemu podatkowego zyskały wyższe oceny w porównaniu z poprzednią edycją badania" - czytamy w komunikacie.

"Spełnienie oczekiwań podatników co do stabilności prawa podatkowego jest dużym wyzwaniem. Z jednej strony zmiany mogą czasem być konieczne, czy to ze względu na wymóg wdrożenia określonych dyrektyw Unii Europejskiej, czy też konieczność dostosowania prawa do wciąż zmieniających się realiów gospodarczych - z reguły mówi się, że prawo nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością i jest anachroniczne, a praktyka kreuje wciąż to nowe sytuacje, których ustawy nie obejmują. [...] W kontekście zmian w 2018 r., projekt ustawy nowelizującej przepisy o podatkach dochodowych pojawił się relatywnie wcześnie, bo już w lipcu. Do złego wrażenia musiało zatem przyczynić się zamieszanie powstałe wokół limitu składek na ZUS. Temat ten pojawił się tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku i sytuacja wyjaśniła się ostatecznie dopiero w grudniu, co spowodowało, że nad firmami do ostatniej chwili wisiała groźba rewizji budżetów" - powiedział doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce Rafał Ciołek, cytowany w materiale.

Z perspektywy dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w największym stopniu wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego (70% wskazań). Mniej niż połowa badanych uważa, że na zwiększenie wpływów do budżetu wpływ będzie miało wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Innymi działaniami zmierzającymi do uszczelnienia systemu podatkowego są publikowane przez Ministerstwo Finansów od maja 2017 r. ostrzeżenia podatkowe, skierowane do podatników przeprowadzających lub planujących przeprowadzenie reorganizacji w grupach kapitałowych, podano również.

"Działania Ministerstwa Finansów mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego zakrojone są na szeroką skalę i poza ostrzeżeniami podatkowymi obejmują również wyjaśnienia podatkowe, w których informuje o najczęstszych błędach w rozliczeniach. Ostrzega również firmy, których działania i schematy mogą być potraktowane jako agresywna optymalizacja. Jednocześnie obserwujemy coraz częstsze próby stosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - co powoduje, że szczególnie istotne staje się przygotowanie uzasadnienia biznesowego, popartego analizą ekonomiczną oraz precyzyjne udokumentowanie dokonywanych restrukturyzacji" - dodała doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce Honorata Green.

Prawie co czwarty uczestnik VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG przyznał, że jego firma jest bardzo słabo lub słabo przygotowana do znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najgorzej swoje przygotowanie ankietowani ocenili w kwestiach odliczenia usług niematerialnych oraz zmian dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, podano także.

"Ministerstwo Finansów deklaruje tworzenie klimatu przyjaznego przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rzetelnie wywiązującym się z obowiązków podatkowych, otwartość na dialog oraz wzrost znaczenia konsultacji społecznych. Potwierdzeniem tych obietnic będzie sytuacja, kiedy doczekamy się upowszechnienia takiego obyczaju, że wszystkie zmiany przepisów prawa podatkowego będą wchodziły w życie z co najmniej rocznym vacatio legis" - powiedział Ciołek.

Znowelizowane 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące limitów odliczenia usług niematerialnych, zdaniem 60% respondentów badania, będą miały największy wpływ na efektywną stawkę podatkową w firmach. Pozostałe zmiany, jak odrębne opodatkowanie źródeł przychodów, zamiany dot. niedostatecznej kapitalizacji oraz inne ograniczenia w zaliczaniu kosztów uzyskania przychodu odpisów od niektórych WNiP (wartości niematerialnych i prawnych) lub zakaz odliczania odsetek w przypadku nabycia udziałów i późniejszego połączenia będą miały wpływ niewielki lub wcale nie będą miały wpływu na efektywną stawkę podatkową w większości firm, podano także.

85% respondentów badania KPMG wyraziło obawę, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment) zwiększy obowiązki administracyjne nałożone na przedsiębiorców. Blisko 65% respondentów wyraziło zaniepokojenie, że mechanizm podzielonej płatności, polegający na otrzymaniu zapłaty netto na firmowy rachunek bankowy, a kwoty VAT na odrębne konto - będzie miało negatywny lub bardzo negatywny wpływ na sytuację finansową firm (cash flow). Jako pozytywny przykład wprowadzenia split payment 42% ankietowanych wskazało na potencjalną poprawę bezpieczeństwa rozliczeń VAT.

"To, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie negatywnie na płynność finansową firm to rzecz oczywista, niewiadomą jest tylko, jak bardzo i jak wielu przedsiębiorców poniesie z tego tytułu uszczerbek. Dla tych żyjących z niewielkiej marży i zależnych od szybkich wpłat od kontrahentów nowy mechanizm może okazać się zabójczy. To, czego przedsiębiorcy boją się jednak najbardziej, to zwiększenie obowiązków administracyjnych. W moim przekonaniu, firmy słusznie obawiają się pogorszenia relacji tak z dostawcami, jak i klientami. Split payment oznaczać może pole sporu pomiędzy nimi" - stwierdził doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce Tomasz Grunwald.

Podobnie jak w poprzednich latach, respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe (82% ankietowanych uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne). Kłopotliwy jest również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (66%). Relatywnie najmniej problematyczne dla ankietowanych są funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co piąty respondent uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 60% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne, podsumowano.

Raport KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG" zawiera wyniki badania dotyczącego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 9 stycznia 2018 r. wśród uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 191 osób.

Agencja ISBnews była patronem medialnym Kongresu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.