Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję do 150 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Energi zgodzili się na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator, poinformowała spółka. Pozwoli to sfinansować program inwestycyjny ustalony na lata 2017-2019, obejmujący przede wszystkim kluczową modernizację sieci elektroenergetycznych.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017 r.) wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Helios (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycznymi wspólnego przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora.

Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie.

Mostostal Warszawa podpisał umowę na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q za 12,35 mln zł netto, poinformowała spółka.

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii żąda umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego KGHM Polska Miedź, zwołanego na 15 marca, dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej w celu wzmocnienia kontroli nad działalnością spółki, podano w komunikacie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po wprowadzeniu w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) będzie posiadać w swojej ofercie zarówno produkt Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), jak i PPK, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac.

IMC chce zrównać średnią pensję w spółce do 1 000 USD w ciągu trzech lat w związku z odpływem pracowników do Polski, poinformował prezes Alex Lissitsa

Celem Mo-Bruku na ten rok jest m.in. rozszerzenie importu, tj. kierunków, z których pozyskuje odpady przemysłowe do przetwarzania, o kolejne kraje, poinformował prezes Józef Mokrzycki. W Polsce spółka chce m.in. "zapełnić białą plamę" na północy kraju, gdzie nie ma zakładów.

IMC przeznaczy ok. 5 mln USD na inwestycje w 2018 r. Jesienią spółka chce przedstawić planowane wydatki na innowacje, poinformował prezes Alex Lissitsa.

IMC spodziewa się wzrostu wydajności o 10-15% r/r w 2018 r., w zależności od rodzaju uprawy, poinformowali członkowie zarządu. W ciągu trzech lat chce osiągnąć wydajność 12 ton z hektara kukurydzy.

Backlog Mo-Bruku na bieżący rok wynosi 41 mln zł - według stanu na luty br. - wobec 24,5 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Józef Mokrzycki. Wzrost backlogu i zmiany na rynku gospodarki odpadami w Polsce i Europie sprawiają, że rok 2018 zapowiada się - według zarządu - "dużo lepiej" niż i tak bardzo udany ubiegły rok.

LUG odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień ZUE to obecnie ok. 2,1 mld zł, a potencjalnie (z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu) - ok. 2,4 mld zł, podała spółka.

ZUE miało 465,32 mln zł przychodów, 11,47 mln zł EBITDA i 102 tys. zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

InventionMed - notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym - rozpoczęło działalność i powołało czteroosobową radę naukową, poinformowała spółka. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, dr Marcin Ambroziak oraz dr Maciej Nowacki będą odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz rozwój nowych projektów innowacyjnych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej.

Erbud uzgodnił warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu, podał Erbud. Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto 0,9 mln euro.

Curve Digital Publishing Ltd. - wydawca gry iFun4all "Serial Cleaner" - zawarł umowę z Teyon Japan G.K. na wydanie tej gry na platformie Nintendo Switch w Japonii, podał iFun4all. Premiera planowana jest na II kw. 2018 r.

Mo-Bruk odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem